Actu­a­liteit over ganzen­ver­gas­singen


12 mei 2014

De Partij voor de Dieren heeft een actualiteit aangekondigd voor de gemeenteraadsvergadering van woensdag 21 mei met betrekking tot de gegeven ontheffing voor vergassing van ganzen in de 10- en 20-kilometerzone rond Schiphol. Wethouder Van der Burg heeft eerder aangegeven dat ganzen in Landelijk Noord (het Amsterdamse gedeelte van Waterland, dat ligt in de 10-20-kilometerzone) geen gevaar vormen voor vliegtuigen. De Partij voor de Dieren wil daarom de garantie dat in Landelijk Noord geen ganzen worden gevangen of vergast met de afgegeven ontheffing.

[plugin news default "dierplaag"]
[plugin vragen gemeente "dierplaag"]
[plugin moties gemeente "dierplaag"]

Wij staan voor: