Op kennis­ma­kings­tournee langs de dieren­or­ga­ni­saties


5 augustus 2010
We hebben als fractie nog niet veel van ons laten horen op het internet, maar we hebben wel van ons laten horen in de raad. En nog veel belangrijker is dat we van ons laten horen bij de Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties. Het zijn er ontzettend veel, dus we hebben nog niet iedereen kunnen spreken, maar dat gaat zeker lukken.

Johnas van Lammeren is druk bezig met zijn een ronde langs de Amsterdamse dierenwelzijnsorganisaties. Hij maakt deze ronde enerzijds om zich voor te stellen, maar ook omdat hij wil leren van wat er speelt in de stad op het gebied van dierenwelzijn. Al jaren zetten een stuk of vijftig dierenorganisaties zich met hart en ziel in om het dierenwelzijn in de stad te verbeteren. Dit is niet onopgemerkt gebleven voor de Partij voor de Dieren, die nu graag als klankbord wil fungeren voor deze organisaties. Daarom weet de PvdD zeker dat we na de kennismakingsronde elkaar kunnen aanvullen om Amsterdam tot de meest diervriendelijke stad van Nederland te maken.

Er zijn al wat interessant samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo heeft de stad Amsterdam het GODA (Gezamenlijk overleg Dierenwelzijn organisaties Amsterdam) waar de Partij voor de Dieren zich graag bij wil aansluiten. Daarnaast zijn de dierenartsen een unieke samenwerking aangegaan in de Kring Dierenartsen Amsterdam (KDA). Hier doen bijna alle Amsterdamse dierenartsen aan mee.

Tot toe nu hebben contact gehad met DOA (Dierenopvang centrum Amsterdam), De Vogelwerkgroep Amsterdam, Stichting Imperator, Stichting de Toevlucht, Stichting Dierennoodhulp Comite en de Landelijke Werkgroep Duivenoverlast, Stichting RAVON ( Reptiel, amfibie vissen onderzoek Nederland), Compassionate Animal Care (CAC) Dierenziekenhuizen, de Dierenbescherming afdeling Amsterdam, Werkgroep Vleermuizen en het Amsterdam Milieu en Educatie Centrum (ANMEC).

Maar ook hebben we voormalig stadecoloog Martin Melchers bij de fractie mogen verwelkomen om alle ins en outs over de Amsterdamse ecologie te weet te komen. We hebben veel mooie verhalen gehoord van Martin en met nog meer enthousiasme gaan we proberen dierenwelzijn en natuur in Amsterdam naar een beter niveau te brengen.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Toneelvoorstelling met levende dieren

Naast de komst van het circus naar de stad, was er op het “Over ’t IJ festival” dit jaar een opmerkelijke toneelvoorstelling ...

Lees verder

Duurzame bestrijding in cacaoloodsen

Tijdens de commissie BWK (bouwen, wonen en klimaat) had duo-raadslid Lammert van Raan vragen over de duurzame wijze van onged...

Lees verder