Afschieten damherten onnodig


21 augustus 2013

Hoewel cijfers aantonen dat de damhertenpopulatie de afgelopen jaren stabiel is gebleven en overlast afneemt, wil het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) laten afschieten. De Partij voor de Dieren Amsterdam vindt afschot in deze situatie onnodig en constateert dat herten geen bedreiging vormen voor verkeer, landbouw en natuur. Bovendien was er de afgelopen jaren geen sprake van een voedseltekort.

“Het nu alvast afschieten van deze herten is niet alleen overbodig, het zorgt er ook voor dat er geen natuurlijk evenwicht in het natuurgebied zal ontstaan, waardoor alle inspanningen die zijn verricht om een hekwerk neer te zetten teniet worden gedaan”, aldus fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Veel minder schade en incidenten
Sinds het hekwerk om drie zijden van de AWD is neergezet is het aantal verkeersincidenten spectaculair gedaald. Ook de landbouw in de omgeving profiteerde van het hekwerk: in de tweede helft van 2012 werd slechts drie maal zo’n 750 euro geclaimd. Het aantal klachten over damherten lijkt ook af te nemen sinds het hekwerk staat.

Voedselgebrek
In de binnenduinrand, met name rond de ingangen, was in de winter nog maar weinig voedsel beschikbaar. Meer in het centrum van de duinen was de afgelopen winter volgens de beheerders en ecologen nog genoeg voedsel aanwezig voor de dieren.

Afschot verstoort natuurlijk evenwicht
De Partij voor de Dieren streeft natuurlijke populaties en processen na. De natuur regelt zich zelf. Wanneer de natuur echter door mensen wordt beheerd, verhogen jagers sterfte onder gezonde dieren kunstmatig. Dit zorgt ervoor dat er geen natuurlijke balans kan ontstaan tussen de populatie en haar omgeving.

Protocol nodig om stervend damhert uit lijden te verlossen
Wanneer een in het wild levend dier in ernstige nood raakt, in omstandigheden waar tussenkomst van de mens redding of verlichting kan bieden in het belang van het dier, vindt de Partij voor de Dieren ingrijpen vanuit het oogpunt van de wettelijke zorgplicht en vanuit mededogen wenselijk. Hiervoor is in het belang van de dieren een goed protocol nodig.

De Partij voor de Dieren betreurt de beslissing van het Amsterdamse college om in te grijpen in het gebied en zal zich blijven inzetten tegen het onnodig doden van wilde dieren, onder meer met een social media-actie.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Online actie voor damherten

(laatste update 28 augustus: petitie toegevoegd) Op 21 augustus werd het bericht naar buiten gebracht dat het college van bu...

Lees verder

Partij voor de Dieren vist zondag mee naar plastic

De Partij voor de Dieren Amsterdam zal aanstaande zondag weer meevissen naar plastic afval in de grachten, tijdens de derde e...

Lees verder