Nieuw Wage­nerstadion niet in het bos bouwen


26 september 2012

Het college ziet niet veel in het onderbrengen van een eventueel nieuw Wagenerstadion op een andere plek dan in het Amsterdamse Bos. Dat bleek uit de uitwerking van een motie die was ingediend door de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren vroeg in april via de motie om alternatieve locaties voor het stadion te onderzoeken. De Partij voor de Dieren ziet echter nog een goede mogelijkheid voor verplaatsing, die bovendien het schaarse Amsterdamse Bos spaart.

In april van dit jaar werd door de gemeenteraad het Bosplan 2012-2016 besproken. Hierbij kwam de mogelijke nieuwbouw van het Wagenerstadion, het nationale hockeystadion, aan bod. De Partij voor de Dieren diende hierbij een motie in waarin wordt gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken om de nieuwbouw van dit stadion op een plaats buiten het bos, bij voorkeur op het terrein van de Sporthallen Zuid, onder te brengen.

De wethouder deelt aan de gemeenteraad mede de motie naar zijn mening afdoende te hebben uitgewerkt. Uit het verkennend onderzoek dat door de gemeente is gedaan, blijkt onder meer dat de eigenaar van het stadion, de KNHB niet naar een andere plek wil uitwijken, dat de eventuele verplaatsing op veel maatschappelijke weerstand zou stuiten, en dat een stand a lone-stadion buiten een sportpark onwenselijk wordt gevonden.

De Partij voor de Dieren weerlegt deze argumenten als volgt.
a. De eigenaar wil nieuwbouw op nieuwe locatie. Uiteraard is het van groot belang dat de eigenaar de gekozen beslissing ondersteunt, maar de huidige plannen wezen in de richting dat hij op een schaarse groene plaats, het Amsterdamse Bos, zou mogen uitbreiden. Het is logisch dat hij dat prefereert boven verhuizing naar een minder mooie locatie maar dit mag volgens ons niet doorslaggevend zijn wanneer we kijken naar een geschikte locatie.
b. De vaste speler zou het stadion niet kunnen gebruiken en er zou minder speelgelegenheid ontstaan. Ons dunkt juist dat tijdens de verbouwing van het huidige stadion minder speelgelegenheid ontstaat. Het bouwen op een nieuwe plek, terwijl er doorgespeeld wordt op de oude plek is juist een garantie dat kan worden doorgespeeld.
c. Verplaatsing naar Spa Zuiver is geen optie in het verkennend onderzoek. We denken ook dat deze conclusie klopt en onderschrijven deze. Echter, het verplaatsten naar de omgeving van het Gebied Sporthallen Zuid wordt verder niet uitgewerkt, anders dan dat het een aanpassing behoeft van het bestemmingsplan. Dat lijkt ons geen reden om de omgeving van de Sporthallen Zuid a priori af te wijzen.
d. Parkeeroverlast is minimaal, zo wordt gezegd. Als dat zo is, waarom wordt dan om 150 plaatsten extra gevraagd? Er wordt gezegd dat het losstaat van het functioneren van het sportpark, maar dat is natuurlijk niet zo…. Een beetje planner/stadsontwikkelaar weet dat een gebied integraal benaderd dient te worden.
e. De inschatting is dat de investeringskosten hoger zijn. Dat lijkt ons correct. Maar dat mag geen reden zijn om niet dieper te kijken, immers als de investeringskosten de doorslaggevende factor zijn, lijkt handhaven van de bestaande situatie een betere; immers daar zijn de investeringskosten lager.
f. De combinatie sportpark/stadion is cruciaal; wij onderschrijven dit concept helemaal. De combinatie Olympisch Stadion/Sporthallen Zuid/Hockeystadion/Sportpark (met ruime parkeergelegenheid) is onzes inziens een uitstekende oplossing.
g. Verbeterpunten voor OV en fietsbereikbaarheid worden onderzocht; dat lijkt ons een uitstekende conclusie, die we ook onderschrijven. Verplaatsing naar de Sporthallen Zuid levert op dat het nieuwe stadion/sportpark op zo’n driehonderd meter komt te liggen van metro, tram en bus, en dat Stadion WTC Zuid op 1 halte afstand ligt (1 km)... Dat zijn verbindingen die er al liggen, daar is al een geweldige bezuiniging te maken.

Kijkend op de kaart is er inderdaad één probleem: er staan kantoren op de plek. Daar hebben we er niet te weinig van. Kijkend echter naar de toestand van die kantoren (bedroevend en te huur in sommige gevallen lijken ze ook leeg te staan) en het gegeven dat we veel meer overschot hebben aan lege kantoorruimte, terwijl er een schaarste is aan groene ruimte, lijkt de keuze niet automatisch voor behoud van die kantoren te hoeven zijn.

Wat we hiermee bereiken is het volgende:
1. De hockeysport krijgt in één klap de verbinding en aansluiting met de meest iconische sport plek van Nederland en daarmee krijgt de hele omgeving een boost;
2. We vergroten de natuurwaarde tegelijkertijd.

Het enige dat lijkt te ontbreken is de wil en visie. Je zou ook kunnen zeggen - misschien wel de sponsorbereidheid van de Rabobank; hoofdsponsor van het Nederlands Hockey. Kortom: willen is kunnen; de oude slogan van de Friesland Bank, die onlangs werd opgeslokt door dezelfde Rabo. En dat zien we graag terug.

Maar de strekking van die slogan zien we niet terug in dit verkennend onderzoek en we zullen dus aanbevelen dat het opnieuw wordt uitgevoerd, met bovenstaande in het achterhoofd. We zullen dit doen in de vorm van een motie.

[plugin news default "bouw"]

[plugin vragen null "bouw"]

[plugin moties null "bouw"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdammer kan Amsterdam gifvrij maken

Dit weekend is een nieuwe petitiesite online gegaan onder de naam ‘Amsterdam Gifvrij’. De site is een initiatief van de Parti...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor dierenwelzijn in de begroting tijdens eenzame opsluiting in hondenhok

Vandaag sluit fractievoorzitter Johnas van Lammeren zich op in een hondenhok voor de actie: Help ik heb een hondenleven van h...

Lees verder