Amster­dammer kan Amsterdam gifvrij maken


25 september 2012

Dit weekend is een nieuwe petitiesite online gegaan onder de naam ‘Amsterdam Gifvrij’. De site is een initiatief van de Partij voor de Dieren Amsterdam en een groep betrokken Amsterdammers die de handen ineen hebben geslagen. “In Amsterdam wordt onkruid nog steeds behandeld met landbouwgif. Het wordt tijd om hier mee te stoppen. Via de website roepen we Amsterdammers op om hun stem te laten horen”, aldus Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam.

Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat beter bekend staat onder zijn merknaam Roundup, wordt gespoten op stoepen en bij kinderspeelplaatsen. Het gebruik van glyfosaat is omstreden. Glyfosaat wordt in verband gebracht met hormoonverstoringen, de ziekte van Parkinson en bepaalde soorten kanker. Het middel wordt, ondanks de aankondiging van een landelijk verbod, nog steeds gebruikt in de stadsdelen Centrum, Nieuw-West, Noord, Zuid, en Zuidoost.

De Partij voor de Dieren wil nu dat het gebruik van Roundup versneld wordt stopgezet. De centrale stad blijkt echter geen bevoegdheid te hebben om te beslissen over het gebruik van het gif in de openbare ruimte. Daarom dient de Partij voor de Dieren deze week ook een initiatiefvoorstel in om het beleid rondom onkruidbeheer centraal geregeld te krijgen. Via die route kan de inzet van gif tegen onkruid in één keer worden beëindigd.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren vertelt over de initiatieven: “In het afgelopen jaar kregen wij meerdere meldingen binnen van bewoners uit verschillende stadsdelen die zagen dat er in hun buurt met Roundup werd gewerkt en dit aan de kaak wilden stellen. Wij hebben hierop met een grotere groep Amsterdammers de handen ineen geslagen en de website Amsterdam Gifvrij opgericht. Op de site kan een petitie tegen het gebruik van Roundup worden ondertekend. Om de vraag naar een gifvrij Amsterdam te ondersteunen, hebben we ook een initiatiefvoorstel ingediend, zodat het onderwerp in de gemeenteraad aan de orde gesteld kan worden. Op deze manier kan de Amsterdammer dus de gemeenteraad oproepen om de stad gifvrij te maken.”

De petitie kan worden ondertekend op www.amsterdamgifvrij.nl.

[plugin news default "roundup"]

[plugin vragen null "roundup"]

[plugin moties null "roundup"]

[plugin initiatieven null "roundup"]

Gerelateerd nieuws

Succesvolle actie in Vondelpark

De Partij voor de Dieren Amsterdam flyerde vandaag in het Vondelpark. Hierbij was ook Johnas van Lammeren aawezig, fractievoo...

Lees verder

Nieuw Wagenerstadion niet in het bos bouwen

Het college ziet niet veel in het onderbrengen van een eventueel nieuw Wagenerstadion op een andere plek dan in het Amsterdam...

Lees verder