Schone lucht door schoon goede­ren­vervoer over water


14 augustus 2012

De Partij voor de Dieren Amsterdam is verheugd over het experiment met schoon goederenvervoer dat momenteel plaatsvindt in Amsterdam. Enkele horecabedrijven laten hun leveranciers de goederen afleveren aan de rand van de stad, waarna deze per elektrische vrachtwagen of boot worden afgeleverd.

De Partij voor de Dieren vroeg tijdens de behandeling van de Structuurvisie in 2011 al in een motie om schoon goederenvervoer over het water. Nu krijgt het idee ook echt gestalte. Doordat de goederen aan de rand van de stad worden afgeleverd blijft de binnenstad, die nu al te kampen heeft met hoge fijnstof- en NOx-emissies, schoner en wordt het rustiger op de weg.

[plugin news default "lucht"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "lucht"]