Mussen­ko­lonie in de Rozen­straat


30 januari 2013

Zomer 2011 werd er door een medewerker van Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum een melding aan het ministerie van Economische Zaken gemaakt van het doorknippen van een klimopstruik in de Rozenstraat, waar een mussenkolonie van ongeveer 80 mussen in woonde. Inmiddels is het 2013 en lijkt de mussenkolonie, hoewel in getal afgenomen, bijna gered te zijn.

In de zomer van 2011 gaf Eigen Haard de opdracht om een klimopstruik in de Rozenstraat, waarin mussen verbleven, te verwijderen. Voor deze werkzaamheden was er geen ontheffing van de Flora-en faunawet aangevraagd. Het doorknippen van een klimop waar huismussen in zijn gevestigd is een overtreding op de Flora- en fauna wet. Een melding van deze werkzaamheden werd gemaakt aan het ministerie. Die hierop een brief aan Eigen Haard stuurde met de vraag om herstellende maatregelen te nemen.

Een paar weken later bleek dat de klimop nog niet geheel was doorgeknipt en dat hierdoor geen overtreding van de Flora- en fauna wet had plaatsgevonden. Wel werd aan Eigen Haard de opdracht gegeven om alvorens de klimop verdord zou zijn herstellende maatregelen te nemen. Eigen Haard heeft hierna meerdere voorstellen gedaan voor aanvullendende maatregelen, maar het ministerie kon deze niet goedkeuren door het uitblijven van essentiële informatie over de stand van zaken rondom de mussenkolonie. Het nemen van mitigerende maatregelen is maatwerk en vereist kennis over de soort en het gebruik van het gebied door de soort.

Op 10 oktober 2012 bleek na controle van de Voedsel- en Warenautoriteit dat de klimop inmiddels was verdord en dat deze geen plek meer kon verschaffen aan de mussenkolonie. Hiermee was Eigen Haard in overtreding. Het ministerie heeft hierna Eigen Haard gevraagd om nog voor de winter van 2012 met compenserende maatregelen te komen. Eigen Haard kwam wederom met compenserende maatregelen, die niet afdoende bleken te zijn voor de mussenpopulatie.

Het ministerie heeft Eigen Haard daarna laten weten dat de verblijfplaatsen van de mussen vóór 15 januari 2013 gecompenseerd dienen te zijn. De Partij voor de Dieren blijft vinger aan de pols houden in deze zaak.

De Partij voor de Dieren heeft dankzij goede tips van oplettende buurtbewoners meerdere malen schriftelijke vragen (26/11/2012 en 15/9/2011) gesteld aan de wethouder om de stand van zaken rondom deze mussenkolonie in de gaten te kunnen houden. Wij zijn deze oplettende buurtbewoner, die er tevens voor heeft gezorgd dat de mussen tijdelijk onderdak kregen en werden bijgevoerd, erg dankbaar. Het maken van een melding van werkzaamheden in de buurt van of in het groen of bij plekken waar dieren zitten bij het stadsdeel en/of ministerie blijkt hiermee een essentieel onderdeel van het beschermen van onze eigen leefomgeving.

[plugin news default "flora-en fauanawet"]

[plugin vragen null "flora-en fauanawet"]

Gerelateerd nieuws

Amsterdam moet gentechvrije stad worden

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend dat van Amsterdam een gentechvrije zone moet maken. G...

Lees verder

Luchtkwaliteit in Amsterdam

Vandaag heeft duo-raadslid Lammert van Raan stevige vragen aan de wethouder gesteld over de stand van zaken rondom de luchtkw...

Lees verder