Amsterdam moet gentech­vrije stad worden


28 januari 2013

De Partij voor de Dieren heeft vandaag een initiatiefvoorstel ingediend dat van Amsterdam een gentechvrije zone moet maken. Gentechvrij houdt in dat er geen genetisch gemanipuleerde gewassen (ggo’s) mogen worden geteeld. De Partij voor de Dieren is van mening dat het telen van ggo’s teveel risico’s heeft voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam: ‘De wereld fungeert nu als een openluchtlaboratorium voor een experiment waarvan de afloop onbekend is. Aangetoond is dat ggo’s die resistent gemaakt zijn tegen het landbouwgif Roundup zorgen voor een sterke toename van gifgebruik. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Wij vinden daarom dat Amsterdam zich aan moet sluiten bij de duizenden gentechvrije zones die de EU nu telt.’ De partij heeft ook een petitie geopend.

De Partij voor de Dieren is de partij die zich landelijk het sterkst verzet tegen genetische manipulatie. Ze maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa dat inzet op de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen. Dat gentechvrije Europa lijkt verder uit zicht te raken nu 26 ggo’s zijn voorgedragen voor toelating op de Europese akkers.

De Partij voor de Dieren benadrukt in het voorstel de risico’s van teelt van ggo’s voor mens, dier, milieu en natuur. Johnas van Lammeren: ‘De toelatingsprocedure van de EFSA (European Food Safety Authority) kijkt niet naar langetermijneffecten van ggo-teelt. Wij doen dat wel. Een aantal van de ggo's die zijn voorgedragen voor toelating zijn resistent gemaakt tegen Roundup (werkzame stof: glyfosaat). Dit landbouwgif is zeer schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Onderzoek toont aan dat de teelt van deze glyfosaatresistente gewassen aanzienlijke stijgingen in gifgebruik met zich meebrengt. Ook brengen ggo’s de biodiversiteit in gevaar. Dat moeten we niet willen in Amsterdam.’

Omdat de teelt van ggo’s nog altijd omstreden is, hebben zich in de EU inmiddels enkele landen en duizenden lokale overheden gentechvrij verklaard. Het voorstel van de Partij voor de Dieren zal op 10 april worden besproken in de gemeenteraad.

Summary in English:
Today the Party for the Animals presented a proposal to make Amsterdam a GMO-free zone. The party states that growing GMO's causes too many risks for humans, animals, the environment and nature. Johnas van Lammeren, chairman of the Amsterdam Party for the Animals: 'The world now functions like an open-air laboratory for an experiment of which we don't know how it's going to end. However we know that growing herbicide resistant GMO's is coupled with an increased use of poison. GMO's also threaten biodiversity. We therefore think Amsterdam should join the thousands of GMO-free regions in the European Union.'

The proposal will be discussed by the city council on April 10th. It is available in pdf in Dutch.

[plugin news default "gentech"]

[plugin vragen null "gentech"]

[plugin moties null "gentech"]

[plugin initiatieven null "gentech"]

Gerelateerd nieuws

Beelden van bontauto

Gisteren heeft de Partij voor de Dieren Amsterdam rondgereden in bontauto om Amsterdammers beelden van de bontidunstrie te to...

Lees verder

Mussenkolonie in de Rozenstraat

Zomer 2011 werd er door een medewerker van Gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum een melding aan het ministerie van Economisch...

Lees verder