Motie 'Duur­zaam­heids­cri­teria Pucci­ni­me­thode' unaniem aange­nomen door Gemeen­teraad


8 november 2013

Gisteren is de door de Partij voor de Dieren ingediende motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ unaniem door de Gemeenteraad aangenomen. Het college van B&W gaf eerder al een positief pre-advies bij de motie en gaf aan duurzaamheidscriteria op te nemen bij de aanbestedingsstrategie voor de Puccinimaterialen.

U kunt de motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ hier lezen.

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen gemeente "duurzaamheid"]

[plugin moties gemeente "duurzaam"]