Motie 'Duur­zaam­heids­cri­teria Pucci­ni­me­thode' unaniem aange­nomen door Gemeen­teraad


8 november 2013

Gisteren is de door de Partij voor de Dieren ingediende motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ unaniem door de Gemeenteraad aangenomen. Het college van B&W gaf eerder al een positief pre-advies bij de motie en gaf aan duurzaamheidscriteria op te nemen bij de aanbestedingsstrategie voor de Puccinimaterialen.

U kunt de motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ hier lezen.

[plugin news default "duurzaam"]

[plugin vragen gemeente "duurzaamheid"]

[plugin moties gemeente "duurzaam"]

Gerelateerd nieuws

Begroting 2014

Gisteren en vandaag stelt de gemeenteraad de Begroting 2014 vast. Dit is voor de Partij voor de Dieren het moment om moties e...

Lees verder

Meer aandacht voor dierenwelzijn in Amsterdamse begroting

De gemeenteraad heeft tijdens het vaststellen van de Begroting 2014 ingestemd met een amendement (tekstwijziging) van de Part...

Lees verder