Meer aandacht voor dieren­welzijn in Amster­damse begroting


11 november 2013

De gemeenteraad heeft tijdens het vaststellen van de Begroting 2014 ingestemd met een amendement (tekstwijziging) van de Partij voor de Dieren waarin om doelstellingen ten aanzien van dierenwelzijn wordt gevraagd. De raad stemde unaniem met het amendement in.

In de conceptbegroting werden maar enkele zinnen besteed aan dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren is van mening dat dierenwelzijn geen ondergeschoven kindje mag zijn in een begroting. Net als bij andere begrotingsposten, horen daar niet alleen kosten maar ook doelstellingen en baten bij. De stad profiteert van een goed dierenwelzijnsbeleid.

De baten (doelstellingen) zullen op basis van het amendement als volgt worden verwoord in de begroting: ‘Verbetering van dierenwelzijn in de stad, reductie van de zwerfkattenpopulatie, diervriendelijk en duurzaam populatiebeheer van vrij levende dieren, een groter maatschappelijk bewustzijn van belangen en welzijn van dieren in de stad'.

De gemeente zal het volgende doen om deze baten te verwezenlijken: ‘Kwalitatieve en kwantitatieve prestatieafspraken maken met de dierenwelzijnsorganisaties in Amsterdam over hoe zij de wettelijke taken en de zorgplicht van de gemeente uitvoeren, professionalisering van de dierenwelzijnsketen, realisatie van goede opvang voor alle diersoorten, verbetering van de noodhulp aan dieren, voorkomen van gedwongen afstand, afremmen van impulsaankopen.’

Lees hier het amendement

[plugin news default "dierenwelzijn"]

[plugin news default "opvang"]

[plugin moties gemeente "dierenwelzijn"]

[plugin moties gemeente "opvang"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Motie 'Duurzaamheidscriteria Puccinimethode' unaniem aangenomen door Gemeenteraad

Gisteren is de door de Partij voor de Dieren ingediende motie ‘Duurzaamheidscriteria Puccinimethode’ unaniem door de Gemeente...

Lees verder

Gemeenteraad stemt tegen gentechvrij Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad wil niet dat Amsterdam een gentechvrije zone wordt. Dat is de uitkomst van een debat over het voo...

Lees verder