Gemeen­teraad stemt tegen gentechvrij Amsterdam


12 november 2013

De Amsterdamse gemeenteraad wil niet dat Amsterdam een gentechvrije zone wordt. Dat is de uitkomst van een debat over het voorstel Amsterdam Gentechvrij van de Partij voor de Dieren. De beslissing komt een dag nadat de Europese commissie heeft aangekondigd een nieuw soort genmais te willen toestaan voor teelt. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘Ik betreur het besluit van de gemeenteraad zeer. Genetische manipulatie heeft onaanvaardbare risico’s voor milieu, gezondheid en biodiversiteit. Een gentechvrije zone is een stap richting duurzame landbouw.’

Daarbij is het opvallend dat zowel PvdA, SP als D66 tegen het voorstel hebben gestemd, terwijl deze partijen elders in het land initiatieven voor gentechvrije zones hebben gesteund. Zo wilde D66 heel Drenthe gentechvrij verklaren en de PvdA heeft gentechvrij Nijmegen en gentechvrij Friesland gesteund. Maar in Amsterdam vinden beide partijen het te prematuur. Het volledige stemgedrag van de partijen is als volgt: PvdD, GroenLinks en Red Amsterdam stemden vóór een gentechvrij Amsterdam; SP, PvdA, Witte Stad, D66, VVD, CDA, Trots stemden tegen een gentechvrij Amsterdam.

De Partij voor de Dieren is de partij die zich landelijk het sterkst verzet tegen genetische manipulatie. Ze maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa dat de ontwikkeling van biologische weerbare gewassen stimuleert. Omdat de teelt van ggo’s nog altijd omstreden is, hebben zich in de EU inmiddels enkele landen en duizenden lokale overheden gentechvrij verklaard. In Nederland zijn tot nu toe drie zones gentechvrij verklaard, te weten Friesland (moratorium), Nijmegen en Culemborg.

De negatieve effecten van genetisch gemanipuleerde gewassen zijn verstrekkend. Teelt van de groep gifresistente ggo’s (Roundup-ready) leidt tot een grote toename van gifgebruik (800%) met gevaar voor de waterkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. De biologische landbouw kan last hebben van ggo’s wanneer insecten biologische rassen bestuiven met genstuifmeel. De biologische boer mag zijn product dan niet meer biologisch noemen. De biodiversiteit wordt door monoculturen, gifgebruik en eenzijdig gebruik van het land bedreigd. Ook is het nog altijd niet duidelijk wat de langetermijneffecten zijn voor de gezondheid van mens en dier.

[plugin news default "gentech"]

[plugin news default "voedselvisie"]

[plugin moties gemeente "voedselvisie"]

[plugin initiatieven gemeente "stadslandbouw"]

Gerelateerd nieuws

Meer aandacht voor dierenwelzijn in Amsterdamse begroting

De gemeenteraad heeft tijdens het vaststellen van de Begroting 2014 ingestemd met een amendement (tekstwijziging) van de Part...

Lees verder

Artis beste optie voor opvang Amsterdamse zwerfreptielen

Reptielenopvang Zwanenburg dreigt eind dit jaar de deuren te sluiten. Dit betekent een zwaar verlies voor de jaarlijks circa ...

Lees verder