Maat­re­ge­len­pakket lucht­kwa­liteit te mager!


13 september 2013

Gisteren heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam de ‘Evaluatie Luchtkwaliteit’ naar buiten gebracht. Zowel uit deze evaluatie als uit het vorige week door het RIVM uitgebrachte ‘Jaaroverzicht Luchtkwaliteit’ blijkt dat de Amsterdamse lucht nog altijd te vuil en ongezond is en er maatregelen moeten worden genomen om de Amsterdammers te beschermen. De gemeente Amsterdam stelt in haar evaluatie rapport maar beperkte maatregelen voor en wil over het algemeen de Europese normen hanteren. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘De gemeente moet zich niet blindstaren op normen of wachten op nationaal of Europees beleid. De gemeente moet pro-actief aan de gezondheid van Amsterdammers werken door nu de luchtvervuiling tot een minimum terug te brengen.’

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft op basis van een recente evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke kennis geconcludeerd dat de huidige in Europa (en Nederland) gehanteerde grenswaarden voor fijn stof (PM10 en PM2.5) en NO2 geen volledige bescherming bieden voor de gezondheid. De WHO adviseert een aanscherping van de huidige Europese grenswaarden voor fijnstof uit oogpunt van bescherming van de gezondheid. Daarnaast blijkt dat ultrafijnstof een nog groter gezondheidsrisico met zich meebrengt.Hier wordt in de Amsterdamse evaluatie in zijn geheel niet over gesproken.

De Partij voor de Dieren vindt daarom dat de normen in Amsterdam moeten worden verlaagd. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is de fijnstofnorm reeds bijgesteld naar 12 μg/m3. Wethouder Wiebes van Verkeer, Vervoer en Luchtkwaliteit (VVL) bevestigt dat nergens in Amsterdam aan deze norm wordt voldaan: De Amsterdamse fijnstofmetingen liggen tussen de 14-17 μg/m3. Dit betekent bijvoorbeeld dat alle in Amsterdam gelegen scholen in gebieden liggen waar deze norm wordt overschreden.

Amsterdam kan volgens de Partij voor de Dieren veel doen, zoals het alsnog invoeren van de milieuzone voor bestelbussen en touringcars. Ook zijn er veel fijnstof ‘hotspots’ die buiten de huidige milieuzone vallen en toegevoegd kunnen worden aan de milieuzone. Denk hierbij aan de Haven van Amsterdam en het gebied rondom de RAI. Dit voorstel van de Partij voor de Dieren werd twee maanden geleden door wethouder Wiebes nog weggewuifd. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft afgelopen raadsvergadering alsnog mondelinge vragen gesteld over de uitbreiding van de milieuzone naar een Euro VI-zone, uitbreiding naar de Amsterdamse Haven en het instellen van een milieuzone voor touringcars en bestelbussen. Wethouder Wiebes was echter niet voornemens om hier mee aan de slag te gaan.

Johnas van Lammeren: ‘De Partij voor de Dieren wil dat er nu actie ondernomen wordt om de huidige en aankomende generaties Amsterdammers te beschermen. Wij pleiten dan ook voor verlaging van de fijnstofnormen en het nemen van efficiënte maatregelen, waaronder de uitbreiding van de milieuzones.’

[plugin news default "lucht"]

[plugin news default "haven"]

[plugin vragen gemeente "lucht"]

[plugin moties gemeente "haven"]

[plugin moties gemeente "lucht"]

Gerelateerd nieuws

Zienswijze Ontwerp Nota Evenementen Nieuw-West

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft gereageerd op de Ontwerp Nota Evenementen van stadsdeel Nieuw-West. Lees hieronder d...

Lees verder

Benieuwd waar dit interview over gaat?

Kijk vanavond naar AT5 voor het interview met duo-raadslid Lammert van Raan en lees zaterdag het Parool!

Lees verder