Lijst­trek­kers­debat Stads­schouwburg/Parool


12 januari 2014

Afgelopen zondag vond het eerste lijsttrekkersdebat van het jaar plaats. Het debat werd georganiseerd in de Stadsschouwburg door het Parool en werd live uitgezonden via AT5. Partij voor de Dieren Amsterdam werd vertegenwoordigd door lijsttrekker Johnas van Lammeren, die debatteerde over de thema's wonen en onderwijs. Het debat is hier te zien.

Het eerste thema, wonen, werd ingeluid met de stelling 'In Amsterdam zijn teveel sociale huurwoningen'. De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Er zijn meer huishoudens met een inkomen dat onder de sociale huurgrens ligt dan woningen in die categorie. Oplossingen ziet de Partij voor de Dieren in het bevorderen van doorstroming van mensen die boven de sociale huurgrens zijn gaan verdienen. Voor hen zijn nu niet genoeg middeldure huurwoningen beschikbaar. Anderzijds dient het economisch/maatschappelijke bindingscriterium weer te worden ingevoerd. Tot aan 2013 moesten sociale huurwoning-zoekenden economische of maatschappelijke binding hebben met de stadsregio Amsterdam. Door de afschaffing van dit criterium kan iedereen zich inschrijven op de wachtlijst.

De Partij voor de Dieren wil een woningaanbod dat past bij de situatie van Amsterdammers, in een groene en gezonde leefomgeving. Het groen in en om de stad mag niet worden opgeofferd aan woningbouw. Verdichting in bestaande bebouwde gebieden en transformatie van leegstaande kantoorpanden (1,2 miljoen m2) bieden veel mogelijkheden voor het creëren van meer woonruimte, zonder dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat. Een groene stad biedt genoeg mogelijkheden voor bewegen, recreëren, tuinieren, stadslandbouw en spelen, en zorgt ervoor dat dieren zich kunnen verplaatsen via groene verbindingen. Opmerkelijk was dat in het debat groen en de kwaliteit van de leefomgeving verder geheel buiten beschouwing bleven. De Partij voor de Dieren heeft zich de afgelopen vier jaar steeds hard gemaakt voor een groene stad. De andere partijen focusten vooral op woningbouw.

Bij het thema onderwijs debatteerden de partijen over de stelling 'De toetscultuur op Amsterdamse scholen is doorgeslagen'. De Partij voor de Dieren is het hiermee eens. Scholen testen zeer jonge kinderen, soms al vanaf groep 1. Het is de vraag of deze toetscultuur bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. De Partij voor de Dieren heeft op basis van onder andere gesprekken met verschillende docenten de indruk dat CITO-scores een doel op zich zijn geworden. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een goede kwaliteit van onderwijs en aandacht voor de cognitieve en creatieve ontwikkeling van het individuele kind dienen leidend te zijn op scholen. Daar horen ook wereldoriëntatie en sociale vaardigheden bij. Verder is de Partij voor de Dieren van mening dat er in het onderwijs meer aandacht moet komen voor dieren, natuur en milieu. De fractie Amsterdam maakt zich daarom hard voor onder meer schooltuinen en boerderij-educatie, zodat kinderen leren waar hun voedsel vandaan komt.

Tijdens het debat werd er veel getwitterd. De hashtag #PvdD was gedurende enkele uren trending topic nummer 5.

[plugin news default "gr2014"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Eerste lijsttrekkersdebat

De campagnetijd is aangebroken! Dat betekent acties, posters plakken, gesprekken voeren, flyeren, twitteren en... debatteren!...

Lees verder

Maak kennis met de kandidaten

De Partij voor de Dieren Amsterdam is trots op de twintig Amsterdammers die zich kandidaat hebben gesteld voor de gemeenteraa...

Lees verder