Kies nu voor een scha­lieg­asvrij Amsterdam


19 maart 2013

De Partij voor de Dieren Amsterdam zal woensdag wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) verzoeken om Amsterdam schaliegasvrij te verklaren. Van Poelgeest had eerder in een brief aan Stichting Schaliegasvrij Nederland laten weten het landelijke onderzoek omtrent schaliegas te willen afwachten alvorens een officieel standpunt in te nemen. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren Amsterdam, vindt dat onbegrijpelijk: ‘Een keuze voor schaliegas is een keuze tégen duurzame energie. Amsterdam moet niet wachten maar nu kiezen voor een schaliegasvrije stad.’

In september vorig jaar vroeg de Partij voor de Dieren wethouder Van Poelgeest al om een standpunt in te nemen over schaliegas. De wethouder gaf toen aan dit niet te willen doen omdat hij het landelijke onderzoek naar schaliegas wilde afwachten. Wel liet hij weten niet enthousiast te zijn over het idee van mogelijke schaliegasboringen in Amsterdam.

In de brief aan de Stichting Schaliegasvrij Nederland liet de wethouder vervolgens weten dat hij ‘geen urgentie’ zag om zich ‘vanuit Amsterdam verder te verdiepen in de mogelijke consequenties van de winning van schaliegas’. Dit had te maken met het feit dat Amsterdam aan de uiterste rand van het gebied ligt waarvoor een exploratievergunning is aangevraagd, waarbij alleen terreinen in Oost en Zuidoost in aanmerking zouden komen. Ook noemde hij de kans op daadwerkelijke gasboringen in Amsterdam onwaarschijnlijk vanwege de sterke mate van verstedelijking.

In afwachting van een grootschalig onderzoek dat wordt gedaan naar effecten van schaliegas in opdracht van het Rijk is de behandeling van de vergunningaanvraag nu opgeschort. De resultaten van dit onderzoek worden niet eerder dan in de tweede helft van dit jaar verwacht.

De Partij voor de Dieren is van mening dat afwachten tot het onderzoek ten einde is geen zin heeft en dat Amsterdam bij voorbaat een standpunt tegen schaliegasboringen moet innemen. Johnas van Lammeren: ‘Schaliegasboringen zijn onacceptabel omdat de risico’s voor volksgezondheid en veiligheid te groot zijn en de boringen de natuur kunnen aantasten. Het gaat bij schaliegas om zeer milieuonvriendelijke winningsmethoden met een gigantisch verbruik van water en chemicaliën. Het investeren in fossiele brandstoffen zoals schaliegas is bovendien zeer onwenselijk gezien dit geld veel beter geïnvesteerd kan worden in het opwekken van schone, duurzame energie.’

[plugin news default "schaliegas"]

[plugin vragen null "schaliegas"]

[plugin moties null "schaliegas"]

Gerelateerd nieuws

Gifvrij Amsterdam nog niet in zicht

Een gifvrij Amsterdam is nog niet in zicht. Dat is de uitkomst van vergaderingen van de stadsdeel Zuid en de Amsterdamse geme...

Lees verder

Wethouder laat beslissing schaliegasboringen over aan gemeenteraad

Wethouder Van Poelgeest wil Amsterdam niet schaliegasvrij verklaren. Hij wil deze beslissing overlaten aan de gemeenteraad. D...

Lees verder