Wethouder laat beslissing scha­lieg­as­bo­ringen over aan gemeen­teraad


20 maart 2013

Wethouder Van Poelgeest wil Amsterdam niet schaliegasvrij verklaren. Hij wil deze beslissing overlaten aan de gemeenteraad. Dat zei hij woensdagochtend tijdens de raadscommissie Bouwen, Wonen en Klimaat in antwoord op de oproep van de Partij voor de Dieren om de petitie Schaliegasvrij Nederland te ondertekenen.

De Partij voor de Dieren had het onderwerp geagendeerd, nadat de wethouder een brief had gestuurd aan de Stichting Schaliegasvrij Nederland. Hierin legde hij uit dat hij ‘geen urgentie’ zag om zich ‘vanuit Amsterdam verder te verdiepen in de mogelijke consequenties van de winning van schaliegas’. Dit had te maken met het feit dat Amsterdam aan de uiterste rand van het gebied ligt waarvoor een exploratievergunning is aangevraagd, waarbij alleen terreinen in Oost en Zuidoost in aanmerking zouden komen. Ook noemde hij de kans op daadwerkelijke gasboringen in Amsterdam onwaarschijnlijk vanwege de sterke mate van verstedelijking.

De Partij voor de Dieren vindt het echter onwenselijk en onverantwoord om tijd en moeite te steken in het aanboren van nieuwe fossiele energiebronnen. Schone en hernieuwbare energiebronnen hebben de toekomst en verdienen alle aandacht.

In antwoord hierop gaf de wethouder aan het cruciaal te vinden om vast te houden aan het standpunt dat schaliegasboringen in Amsterdam onwenselijk zijn en dat hij geen proefboringen wil op Amsterdams grondgebied. Anderzijds gaf hij aan Amsterdam niet schaliegasvrij te willen verklaren door de petitie Schaliegasvrij te ondertekenen. Hij vindt dit een aangelegenheid voor de gemeenteraad.

De Partij voor de Dieren heeft een motie aangekondigd die oproept om de petitie te ondertekenen. De gemeenteraad zal hier in mei over stemmen. Tot nu toe gaven GroenLinks en Red Amsterdam aan de motie te willen steunen.

[plugin news default "schaliegas"]

[plugin vragen null "schaliegas"]

[plugin moties null "schaliegas"]

Gerelateerd nieuws

Kies nu voor een schaliegasvrij Amsterdam

De Partij voor de Dieren Amsterdam zal woensdag wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) verzoeken om Amsterdam schaliegasvrij te...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil hogere parkeertarieven voor vervuilende auto's

De Partij voor de Dieren Amsterdam wil parkeertarieven voor schone auto’s verlagen en de tarieven van vervuilende auto’s verh...

Lees verder