Kader parkre­no­vatie op komst door problemen Oosterpark


16 maart 2016

Er komt een Kader Parkrenovatie. Dit heeft wethouder Choho toegezegd in een spoeddebat over het Oosterpark, aangevraagd door de Partij voor de Dieren.

Er zijn al tijden problemen in het Oosterpark. De huidige renovatie heeft de problemen verergerd. Dit wordt nu ook erkend door het college. De Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd en hierin voorgesteld de centrale stad regie te laten nemen over het Oosterparkproject. Nu ligt alle verantwoordelijkheid nog bij het stadsdeel van het park. Daarnaast vroeg de partij naar een feitenrelaas over alle aspecten van dit project.

De verantwoordelijk wethouder heeft hierop aangegeven met een Kader Parkrenovatie te zullen komen. Hieruit zullen verschillende stadsdelen leren van de lessen die geleerd zijn bij parkrenovaties.

Duoraadslid Lammert van Raan: “Het Oosterparkproject houdt de Partij voor de Dieren al tijden bezig. Het is niet verantwoord dat er met de huidige problemen ook nog evenementen of manifestaties plaats zouden kunnen vinden in het Oosterpark. Hoewel we liever hadden gezien dat de centrale stad nu regie zou nemen, is het ook een stap vooruit dat er een Kader Parkrenovatie zal komen. Zodat er niet dezelfde fouten worden gemaakt bij het renovaties van verschillende parken.”