Jennifer Bloemberg-Issa: 'Het is 2020, het moet én kan echt anders!'


8 maart inter­na­ti­onale vrou­wendag

8 maart 2020

Zondag 8 maart is het internationale vrouwendag! Een interview met raadslid Jennifer Bloemberg-Issa over vrouwen in de politiek.

Hoe ziet jouw politieke carrière eruit?
“In 2018 ben ik gekozen als raadslid voor de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad en sinds vorig jaar ook in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Daar ben ik fractievoorzitter. Vooral het waterschap is van oudsher echt een mannenbolwerk. In de Amsterdamse gemeenteraad is meer dan de helft van de raadsleden vrouw. Een voorbeeld voor andere gemeentes, provincies en waterschappen. En natuurlijk voor de Tweede Kamer waar maar een derde van de leden vrouw is! We lopen daarmee flink achter, ook ten opzichte van andere Europese landen. We zien helaas dat het aantal vrouwen in de politiek achterblijft. Het is 2020: dat moet én kan echt anders!

Vrouwen bij de Partij voor de Dieren: kun je daar iets over vertellen?
Jazeker! Bij de Partij voor de Dieren staan meer vrouwen dan mannen op de kieslijsten. En we hebben sinds de oprichting altijd een vrouwelijke fractievoorzitter in de Tweede Kamer gehad, daar ben ik best trots op. Veel politieke partijen zeggen dat ze meer vrouwen in topfuncties willen, maar zijn vervolgens niet eens in staat om dat bij de eigen partij te realiseren. Practice what you preach, denk ik dan.

Wat doe jij in de politiek om de positie van vrouwen te verbeteren?
Naast de commissie Ruimtelijke Ordening zit ik in de commissie over Zorg. Veel vrouwen die wegwillen bij hun partner doen dat niet in verband met kinderen of huisdieren. Zo stelt 42% van de slachtoffers van huiselijk geweld met een huisdier het vertrek met gemiddeld een jaar uit, omdat ze het dier niet in een gewelddadige situatie willen achterlaten. Ik zet me daarom in voor het meenemen van huisdieren naar Blijf-van-mijn-lijf-huizen.

Ook heb ik een aangenomen motie dat slachtoffers van huiselijk geweld sneller worden geholpen, bijvoorbeeld met het op eigen naam zetten van een uitkering zodat er snel een inkomen onafhankelijk van de partner is. De gemeente kan in zulke heftige situaties goed helpen om allerlei financiële en administratieve zaken sneller te regelen.

Ook steunen wij voorstellen die bijvoorbeeld gaan over de positie van alleenstaande moeders. De gemeente moet zich niet alleen focussen op economische aspecten, maar ook kijken naar immateriële zaken als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en welzijn van de Amsterdammers.

Hoe zie jij de toekomst van vrouwen in de politiek voor je?
Ik hoop dat er steeds meer vrouwen zullen meedoen in de politiek. Wist je dat vrouwen ook voorlopers in duurzaamheid zijn? Uit onderzoek blijkt dat in landen waar meer vrouwelijke politici zijn een ambitieuzer klimaatbeleid wordt uitgevoerd en er een lagere CO2-uitstoot is. Stem dus op een vrouw bij de komende verkiezingen – als je dat nog niet deed!

Gerelateerd nieuws

‘Een eigen park hoort bij Haven-Stad’

Groene ambities zijn hard nodig bij het ontwerpen van nieuwe wijken, maar blijven in Amsterdam vaak steken op papier, aldus r...

Lees verder

Johnas van Lammeren tien jaar in Amsterdamse gemeenteraad

Woensdag 11 maart viert Johnas van Lammeren zijn tienjarig jubileum tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Op 11 maart 2...

Lees verder