Invoering festi­val­heffing voor schoonmaak


13 april 2018

Het is mogelijk om vanaf 2020 een extra belasting van €0,66 per kaartje in te voeren voor grote commerciële evenementen in de openbare ruimte. Dit kwam uit het onderzoek dat het college deed naar aanleiding van een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. De opbrengst kan worden gebruikt voor schoonmaak en herstel van natuur in de door festivals belaste groengebieden.

Tijdens de behandeling van de Begroting 2018 diende de Partij voor de Dieren een motie in om te onderzoeken of de vermakelijkheidsretributie een geschikt instrument is om een heffing op festivals in te voeren. De toenemende festivalisering in Amsterdam legt druk op de openbare ruimte en het groen in de stad, en gaat gepaard met kosten voor schoonmaak en natuurherstel.

Het liefst ziet de Partij voor de Dieren geen grootschalige muziekfestivals in parken met een hoge natuurwaarde, maar hiervoor is tot dusverre geen meerderheid in de gemeenteraad. Wel werden tijdens de behandeling van het nieuwe evenementenbeleid diverse voorstellen aangenomen, waaronder het afbouwen en in 2020 stoppen met het gebruik van single-use plastics op festivals.

Zware voorbereidingen voor een festival in het Oosterpark.

Gerelateerd nieuws

PvdD stelt vragen over duivenbestrijding

De Partij voor de Dieren Amsterdam ontving berichten van verontruste Amsterdammers, die zagen hoe er op een dak van particuli...

Lees verder

Opheldering gevraagd rondom huurverhoging The Colour Kitchen

In Amsterdam Zuidoost heerst veel onzekerheid over de bestemming van boerderij Langerlust waarin The Colour Kitchen huisvest...

Lees verder