Gemeente Amsterdam wil Schiphol onaan­trek­kelijk maken voor ganzen


13 maart 2013

De Partij voor de Dieren heeft zich vandaag met succes ingezet om Schiphol onaantrekkelijk te maken voor ganzen. In het Ganzenbeheerplan Schiphol, dat tot 15 maart ter inzage ligt in de provincie Noord-Holland, wordt voorgesteld om in een straal van 20 km rondom Schiphol ganzen weg te vangen en te vergassen. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: “Het vergassen van ganzen is inefficiënt. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt keer op keer dat het jagen op ganzen niet werkt om het aantal in te perken. Zolang de oorzaak niet wordt aangepakt, is de populatie binnen de kortste keren weer op peil.”

Rond Schiphol verblijven jaarrond ganzen en deze kunnen een gevaar vormen voor de luchtvaart. De reden dat zoveel ganzen zich ophouden rond Schiphol is landbouw direct naast de luchthaven. De gras- en akkerlanden zijn buitengewoon aantrekkelijk voor grote aantallen vogels. In de Verenigde Staten geldt reeds een verbod om landbouw te bedrijven dichter dan 3 km rond de luchthaven. Nederland kent dergelijke regels niet. Vogels worden aangetrokken tot de omgeving van de luchthaven, wat de vliegveiligheid van mensen onnodig in gevaar brengt.

De laatste jaren vonden er rond de 7 vogelaanvaringen per 10.000 vliegtuigbewegingen plaats. Wanneer met name grote vogels in een vliegtuigmotor terecht komen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Niet elke vogelaanvaring leidt overigens direct tot schade aan een vliegtuig. Mocht er wel schade zijn, dan kunnen het afbreken van de start, voorzorgslandingen, noodlandingen en zelfs vliegtuigongelukken het gevolg zijn. Situaties die voorkomen dienen te worden. Derhalve is een effectieve aanpak om het aantal vogelaanvaringen te verlagen en het risico op ongelukken te verminderen essentieel.

De Partij voor de Dieren pleit al sinds 2007 voor het effectief aanpakken van de vogelaanvaringproblematiek en het verhogen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van de landbouw rond Schiphol. Johnas van Lammeren: “Met preventief ruimtelijk beleid kan worden voorkomen dat ganzen overlast geven op plaatsen waar hun aanwezigheid gevaarlijk zou kunnen zijn. Slaap- en foerageergebieden moeten dicht bij elkaar gesitueerd zijn en zich niet bevinden in de nabijheid van vliegvelden”.

Deze aanpak wordt ook ondersteund door het jaarverslag van de NRV (Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen). In een rapport van de NRV is echter te lezen dat "de meeste effectiviteit wordt verwacht van de maatregelen die zich richten op de leef- en foerageergebieden van de ganzen". Uit het jaarverslag van de NRV blijkt dat het experiment met het direct (binnen 48 uur) omploegen van akkers na de oogst het meest effectief is, en dat tijdens deze pilot het aantal baankruisingen (indicator voor mogelijke gevaarlijke situatie) met 90% werd gereduceerd.

De Partij voor de Dieren heeft vandaag het college van burgemeester en wethouders via een motie, gesteund door PvdA, GroenLinks, Red Amsterdam, D66 en SP, opgeroepen om een zienswijze op het Ganzenbeheerplan in te dienen bij de provincie. De in te dienen zienswijze van de gemeente Amsterdam moet de Provincie Noord-Holland oproepen om de problematiek rondom vogelaanvaringen op te lossen via de efficiëntere en diervriendelijke methode van het direct omploegen van de akkers na een oogst en het aanpassen van het landbouwaanbod rondom Schiphol. Johnas van Lammeren: “Het vogelaanvaringenprobleem kan alleen opgelost worden via het aanpakken van de landbouw rondom Schiphol. Het wordt tijd dat Provincie Noord-Holland op dit spoor inzet”.

[plugin news default "ganzen"]

[plugin vragen null "ganzen"]

[plugin moties null "ganzen"]

Gerelateerd nieuws

Fietser Beatrixpark mag blijven doorfietsen

Ondanks de bouw van de nieuwe kantoren van Stibbe en AkzoNobel in de voormalige Natte Vallei van het Beatrixpark, blijven fie...

Lees verder

Beslissende dag voor gifgebruik stad

De gemeenteraad stemt vandaag over een voorstel van de Partij voor de Dieren waarin wordt gevraagd om het gebruik van het...

Lees verder