Dringend nodig: meer samen­werking tegen dieren­mis­han­deling


22 oktober 2019

Een ziek bokje in het Amsterdamse Bos, een kat in een kistje bij het grofvuil, een boa constrictor in een vuilniscontainer in Noord. In korte tijd zijn er veel dieren gedumpt in Amsterdam. De Partij voor de Dieren dringt al langer aan op een centraal meldpunt voor dierenmishandeling. Recent sprak raadslid Anke Bakker hierover in de gemeenteraad. Lees of bekijk haar bijdrage in de gemeenteraad

Dierenmishandeling komt vaker voor dan je zou verwachten. De Dierenambulance
liet ons maandag weten de afgelopen anderhalve week alweer een hele lijst aan
schrijnende gevallen te zijn tegengekomen. Als je AT5 volgt herken je er vast een
aantal: de gedumpte perskat die helemaal zwart was van de eigen ontlasting, de
zwaar mishandelde en in vuilniscontainer gedumpte boa constrictor, een kitten met
moederpoes in doos op straat achtergelaten, kanarievinkjes die in een vogelkooi voor
de deur bij een tuincentrum zijn gevonden en nog een vermoedelijk gedumpte pup.

En dan zijn dit alleen nog huisdiervoorbeelden van gevonden dieren.
Er is ook sprake van vermoedelijke mishandeling of verwaarlozing, veelal achter de
voordeur. Er is een sterke relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
Dierenmishandeling kan ook een voorspeller zijn van gewelddadig gedrag en kan een
aanwijzing zijn voor een veel groter onderliggend probleem.

Maar mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met zulke vermoedens; ook
op onze fractie worden we regelmatig gebeld met nare verhalen of ernstige
vermoedens, maar als we de mensen adviseren om te melden, krijgen we ze vaak
radeloos later opnieuw aan de lijn omdat ze van het kastje naar de muur worden
gestuurd of omdat er geen opvolging aan de melding lijkt te worden gegeven.

Er wordt ook overal gemeld: bij gemeente, politie, de Dierenbescherming, Sophia
Vereeniging, Dierenambulance, de Dierenopvang, via Veilig Thuis, bij dierenartsen…
landelijk werd 144 in het leven geroepen als meldpunt maar daar krijgen wij heel veel
klachten over onbereikbaarheid; onderbezetting en vage doorverwijzing naar andere
meldpunten. De opvolging moet uiteindelijk door de LID, NVWA of gemeentelijke
handhaving worden gedaan.

Dat moet en kan veel beter. We hebben daarom als raad gevraagd om te
onderzoeken of dit systeem van meldiningen verbeterd kan worden in Amsterdam, of
er een betere samenwerking kan komen tussen alle betrokken organisaties met het
werken in een gezamenlijke database of via 1 centraal meldpunt. Het was ook een
collegeprioriteit in het coalitieakkoord.

Het is een lang traject geweest waarin de gemeente in samenwerking met de
betrokken instanties heeft onderzocht of het systeem verbeterd kan worden voor
Amsterdam. Het is dan ook een een zeer pijnlijke conclusie dat er wegens veiligheids-
en privacyredenen geen systeem kan worden opgezet waarbij terugkoppeling en
inzichtelijkheid centraal staan. De conclusie is dat 1 gezamenlijk gedragen
Amsterdams meldpunt niet zal werken.

Ik wil de wethouder wel nogmaals bedanken voor zijn inzet om dit mogelijk te maken
en voor zijn volharding om de knelpunten bij het versterken van de
dierenwelzijnsketen bij de minister aan te kaarten. Wij zien uit naar het gevolg dat
hieraan wordt gegeven. Wij zullen ook op zoek blijven naar verbeteringen die wel
kunnen. En hopen gauw met nieuwe mogelijkheden hierover te kunnen spreken met
elkaar. Zodat we dierenleed sneller kunnen wegnemen of liever nog, kunnen
voorkomen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Een open brief aan Vunzige Deuntjes en de festivalindustrie

Amsterdam, laat je niet vertrutten. Met die opmerkelijke boodschap plaatste Vunzige Deuntjes een open brief in het Parool. He...

Lees verder

Recent veel gevallen van het dumpen van dieren

De Partij voor de Dieren en de Dierenambulance maken zich grote zorgen over het gestegen aantal gedumpte dieren in Amsterdam....

Lees verder