PvdD betrekt AID bij vleer­mui­zenzaak Amstelveen


18 juli 2013

De gemeente Amstelveen is gisteren begonnen met de sloop van een schoolgebouw waarin twee beschermde vleermuizen aanwezig zijn. Verantwoordelijk wethouder Herbert Raat laat weten dat hij hiermee bewust een overtreding op de Flora- en Faunawet begaat. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren vindt dit onacceptabel en heeft de AID (Algemene Inspectie Dienst) bij de zaak betrokken.

De in de voormalige Martin Luther King School aanwezige vleermuizen genieten bescherming van de Flora- en Faunawet en mogen niet worden verstoord. Om een gebouw te slopen is een ontheffing nodig van de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, maar de wethouder zegt in een brief dat hij de procedure van een aanvraag te lang vindt duren en daarom bewust de wet gaat overtreden.

Johnas van Lammeren: “De Flora- en Faunawet is er om deze vleermuizen te beschermen en verbiedt verstoring. De wethouder moet zich gewoon aan die wet houden. De gemeente Amstelveen lapt nu de Flora- en Faunawet aan haar laars door te weigeren een ontheffing aan te vragen en riskeert bovendien een geldboete. Dit getuigt van onzorgvuldige besluitvorming. Correct was het geweest om tijdig een ecologisch onderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van diersoorten, mitigerende maatregelen te treffen en een ontheffing aan te vragen. Omdat de gemeente Amstelveen bewust de wet overtreedt, heb ik de milieudienst en AID erbij betrokken.”

Hiernaast is de Partij voor de Dieren Amsterdam een online actie gestart die Amsterdammers en Amstelveners oproept om zelf hun stem te laten horen aan de wethouder via verschillende digitale kanalen.

[plugin news default "vleermuizen"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Mail/facebook/twitteractie voor beschermde vleermuizen in Amstelveen

[plugin news default "vleermuizen"]De gemeente Amstelveen sloopt vandaag een gebouw waarin twee beschermde vleermuizen aanwez...

Lees verder

Dinsdag overleg over vleermuizen sloopschool Amstelveen

De gemeente Amstelveen heeft de sloop van de Martin Luther Kingschool moeten opschorten. In het pand zijn twee beschermde vle...

Lees verder