Diemerpark: groen en fiets­vei­ligheid in geding door onhandig plannen gemeente


16 januari 2014

De gemeente Amsterdam heeft bij de inrichting van het Diemerpark niet goed nagedacht over de locatie van sportpark IJburg. Een weg voor auto’s richting het sportpark ontbreekt waardoor nu plannen bestaan het fietspad open te stellen voor auto’s. Verschillende partijen waaronder de Fietsersbond maken zich zorgen om de veiligheid van fietsers in dit gebied. Ook de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn wij het niet eens met de aantasting van het groen in het Diemerpark bij de aanleg en uitbreiding van het sportpark, de geplande parkeerplaatsen en de mogelijk in de toekomst aan te leggen officiële ontsluitingsweg voor autoverkeer. Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ‘Ondanks een uitspraak van burgemeester Van der Laan in Buitenhof waarin hij zegt dat groen zeer belangrijk is voor de stad en dat er geen spriet groen meer verloren mag gaan, lijkt het erop dat groen wederom aan het kortste eind trekt. Dit mag Amsterdam niet laten gebeuren.’

Bij de ontwikkeling van IJburg en Zeeburgereiland is destijds gekozen voor de plaatsing van het sportpark in het Diemerpark. Dit uit voornamelijk financiële overwegingen omdat de ruimte op Zeeburgereiland destijds relatief duur was vanwege de daar geplande ontwikkelingen. Bij de bestemming van het sportpark op het Diemerpark is vervolgens niet nagedacht over de bereikbaarheid hiervan voor autoverkeer. Het geplande gebruik van het fietspad door auto’s leidt tot gevaarlijke situaties. Daarnaast kan een nieuw parkeerterrein zorgen voor een aantrekkende werking in het park. Deze ontwikkelingen doen af aan de mooie fietsroute (plusnet) van Amsterdammers naar de stad.

Achteraf blijkt dat de geplande ontwikkelingen op Zeeburgereiland zijn uitgebleven waardoor momenteel voldoende goedkope ruimte bestaat om een sportpark aan te leggen. ‘Alweer blijkt dat bij dergelijke beslissingen groen als goedkoopste alternatief aan het korte eind trekt. Dit gaat ten koste van de leefkwaliteit van Amsterdammers en van de natuur. We moeten het groen in de stad niet alleen behouden maar zelfs uitbreiden. Wij pleiten ervoor dat het parkeerterrein en de geplande uitbreiding van het sportveld in het Diemerpark uitmondt in een verhuizing van het gehele sportpark naar Zeeburgereiland en dat de huidige sportvelden worden teruggegeven aan het park. Er is voldoende ruimte op Zeeburgereiland, groen komt niet in het geding en er kan rekening worden gehouden met de veiligheid van fietsende Amsterdammers’, aldus Johnas van Lammeren.

[plugin news default "diemerpark"]

[plugin news default "diemerpark"]

Gerelateerd nieuws

Maak kennis met de kandidaten

De Partij voor de Dieren Amsterdam is trots op de twintig Amsterdammers die zich kandidaat hebben gesteld voor de gemeenteraa...

Lees verder

Kruispunt Beethovenstraat veilig voor fietsers, Beatrixpark scootervrij

De Amsterdamse gemeenteraad is gisteravond akkoord gegaan met de aanleg van een volwaardig fietspad door het Beatrixpark. Het...

Lees verder