Amsterdam, fietsstad nummer 1?


22 november 2012

Vandaag wordt in de commissie gesproken over het Meerjarenplan Fiets. De ambitie van de gemeente is om Amsterdam ‘weer’ fietsstad nummer 1 te maken. Dat is opmerkelijk te noemen, aangezien Amsterdam volgens de Fietsersbond nog nooit de nummer 1 fietsstad is geweest.

De ambitie om Amsterdam fietsstad nummer 1 te maken onderschrijft De Partij voor de Dieren ook. Fietsen is immers goed voor de gezondheid van mens, dier en milieu en voor de leefbaarheid van de stad. Uit het meerjarenplan blijkt dit ook. Dankzij de toename in fietsen is de stad zelfs enkele luttele miljoenen bespaard gebleven.

Om echt de nummer 1 fietsstad te worden, denkt de Partij voor de Dieren dat Amsterdam niet in moeten zetten op het faciliteren van de potentiële groei van fietsers, zoals in het plan staat. En moet er ook relatief niet teveel aandacht worden besteed aan het fietsparkeren. In het plan is dit een hoofdpunt, vooral om en nabij stations. Volgens ons is dat niet de manier om de automobilist de auto uit te krijgen.

Wat Amsterdam nodig heeft is juist het actief stimuleren van fietsen. En daarvoor moet het fietsen eerst veilig worden gemaakt. De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam de fietsvriendelijkste stad wordt. Naast het verbreden van fietspaden, meer voorrang en meer groen licht geven, kunnen oplossingen worden gevonden in onder andere het onderzoeken van de redenen waarom mensen fietsen, om er zo achter te komen hoe het fietsen verder gestimuleerd kan worden. Amsterdam moet plannen maken om mensen op de fiets en uit de auto te krijgen.

Daarnaast moet de openbare ruimte beter ingericht worden voor fietsen, door markeringen op de weg en slimme oplossingen te maken voor fietsers die afslaan op drukke kruisingen. Ook kan de elektrische fiets misschien wel een uitkomst bieden voor mensen van buiten de ring. Om Amsterdam nummer 1 fietsstad te maken moet in ieder geval nog veel geïnvesteerd worden.

[plugin news default "fiets"]

[plugin vragen gemeente "fiets"]

[plugin moties gemeente "fiets"]

Gerelateerd nieuws

De straat af, de garage in: Parkeerplan Amsterdam

De gemeenteraad bespreekt momenteel het Parkeerplan. Een plan vol met slimme ideeën over parkeren. Hoofdlijnen: de bestaande ...

Lees verder

Gemeente ziet boten in de gracht als melkkoe

Als het aan het college ligt, betalen Amsterdammers twee keer zoveel voor het liggeld als vorig jaar. Dat staat in de plannen...

Lees verder