Afschieten damherten buiten Amster­damse Water­lei­ding­duinen voorbarig


12 juli 2012

De Provincie Noord-Holland heeft de ontheffing om damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) af te schieten, goedgekeurd. Vanaf vandaag gaat de ontheffing in. ‘Een zeer voorbarig besluit’, zegt Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam. ‘Het hekkenplan rond de AWD is nog niet voltooid en het was de afspraak om na het plaatsen van hekken te monitoren of overlast zou afnemen, alvorens te schieten. Als men nu gaat schieten, heeft monitoring geen zin meer.’

In een uitpuilend zaaltje in het Oude Dorpshuis hadden zich woensdagavond zo’n 200 mensen verzameld om informatie te krijgen van gedeputeerde Jaap Bond en wethouder Schep van de gemeente Bloemendaal over de ontheffing. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen, onder leiding van een moderator die duidelijk op de hand van de gedeputeerde was.

De ontheffing voor afschot is volgens de provincie nodig om de verkeersveiligheid te garanderen. Volgens de Partij voor de Dieren Amsterdam zijn er ook diervriendelijke oplossingen. De partij heeft zich hier vanaf het begin al voor hardgemaakt. Damhertwerende hekken tussen duin en weg voorkomen ongelukken. Op sommige plekken staan wel hekken, maar deze zijn niet altijd geschikt om damherten tegen te houden, waardoor ze de weg op kunnen springen en in het verkeer terecht komen. ‘Dat levert gevaarlijke situaties op. De provincie en gemeenten hadden zich al veel eerder moeten inspannen om bestaande hekken “damhertproof” te maken en nieuwe hekken bij te plaatsen’, aldus Van Lammeren.

Wethouder Schep van de gemeente Bloemendaal verklaarde dat het plaatsen van damhertwerende hekken vertraging heeft opgelopen vanwege een langdurige afweging tussen vrij zicht op de duinen, de esthetische impact en verkeersveiligheid. Inmiddels is er een vergunning afgegeven voor de plaatsing van een hek waarmee wordt begonnen op 30 juli. Op dat moment is het afschieten van damherten als het aan de provincie ligt echter al begonnen. De ontheffing die de provincie wil verlenen aan de Faunabeheereenheid verklaart herten buiten de Amsterdamse Waterleiding vogelvrij, op enkele eigen terreinen en kleinere aangewezen leefgebieden van herten na.

Van Lammeren stelt dat de ontheffing tegen het besluit indruist van de gemeenteraad van Amsterdam. ‘Er is afgesproken dat er eerst hekken worden geplaatst rond de AWD, daarna zouden de overlast en het aantal verkeersongelukken worden gemonitord, en pas als zou worden geconcludeerd dat er geen verbetering optreedt, dan zou de raad akkoord gaan met afschot in de AWD. Door nu te schieten buiten de AWD kunnen we niet meer monitoren wat het effect van de hekken op de verkeersveiligheid is. Een ontheffing voor afschot is momenteel dus veel te voorbarig en belemmert bovendien monitoring. Wij hebben daarom middels schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan de wethouder.’

Achtergrond
De gemeente Amsterdam is eigenaar van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Dit gebied is aangewezen als leefgebied van de damherten. Daarbuiten wordt in het nationaal park Zuid-Kennemerland toegestaan dat er 200 damherten leven. Momenteel leven er in het laatste gebied meer dan 200 damherten. Al jarenlang dringt de provincie aan op afschot van herten, vanwege verkeersongelukken en omdat omwonenden de aanwezigheid van herten in hun tuinen als overlast ervaren.

In het door de provincie vastgestelde Faunabeheerplan van 2011 wordt afschot aangekondigd. De gemeente Amsterdam was hier als grondeigenaar van de AWD bij betrokken. De gemeenteraad besloot in te stemmen met het plan, onder de voorwaarde dat eerst op een aantal cruciale plekken hekken zouden worden geplaatst, waarna monitoring zal starten van overlast en verkeersongelukken. Deze maatregel is nog niet volledig uitgevoerd. Om deze reden wordt geen ontheffing verleend voor afschot in de AWD.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Vrijwilligers gezocht!

De werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren is dringend op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen met de campagne v...

Lees verder

Circus in stadsdeel West

Gisteren is circus Renaissance, een circus met wilde dieren, in première gegaan in stadsdeel West. Hoewel de centrale stad na...

Lees verder