Bescherm het milieu, maak een einde aan de gratis draagtas


14 november 2011

Ruim 32 miljoen plastic tassen worden er elke maand in Amsterdam weggegooid, dat zij er 41 per Amsterdammer per maand. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Unie.

In het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, ‘Einde gratis draagtas’, dat aanstaande woensdag zal worden besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat, stelt de partij voor om een taks in te stellen op alle gratis draagtasjes, zoals de veelgebruikte plastic tas en de papieren tas. In andere Europese landen, zoals Frankrijk en Italië is eenzelfde ontwikkeling al langer gaande. Daar zijn plastic tassen verboden. Eerder dit jaar sprak eurocommissaris Janez Potocnik zich al uit tegen de plastic tas. Staatssecretaris Atsma volgde. Een verbod op plastic tassen wordt nu door de EU onderzocht.

Volgens de Partij voor de Dieren zijn echter niet alleen plastic tasjes maar ook papieren en biologisch afbreekbare draagtasjes schadelijk voor het milieu. Dit heeft te maken met het vrijkomen van milieuvervuilende stoffen tijdens de productie, het transport van de grondstoffen en eindproducten, en het wegwerpgebruik van de tasjes. De partij ziet een verbod op plastic tassen echter niet als een oplossing, omdat de markt bij een verbod op plastic tassen overschakelt op andere materialen en het wegwerpgedrag van consumenten niet wordt aangepakt.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: ‘De productie en recycling van papier en plastic hebben een negatieve impact op het milieu. Plastic tasjes belanden na gebruik niet zelden in de natuur, waar ze schade aanrichten aan het water en in de voedselketen van vele dieren terecht komen. Hoe vaker tassen worden hergebruikt, des te lager de milieudruk. Door een verbod op de gratis draagtas in Amsterdam hopen we op een gedragsverandering bij consumenten.’ Mocht een verbod niet mogelijk zijn, dan doelt de partij op een overleg tussen gemeente en retail, dat ervoor moet zorgen dat het gebruik van gratis draagtassen zoveel mogelijk wordt ingeperkt.

Het college van B&W laat in een bestuurlijke reactie op het voorstel weten het voorstel sympathiek te vinden, maar een taks fiscaal-juridisch onhaalbaar te achten. Het voorstel wordt woensdag 16 november behandeld in het avondgedeelte van de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat.

Meer over dit onderwerp:
Lees hier het initiatiefvoorstel
Plastic Soup Foundation
Los Angeles' ban op plastic én papieren tasjes
Burgerinitiatief Dordrecht Plastic Tas Vrij
Zuid-Hollandprijs voor Dordrecht PlasticTasVrij
Artikel in Telegraaf
Artikel op website Vroege Vogels

[plugin news default "draagtas"]

[plugin vragen null "draagtas"]

[plugin moties null "draagtas"]

[plugin initiatieven null "draagtas"]

Gerelateerd nieuws

Stadskat verplicht chippen vanaf 2012

Met ingang van 2012 moeten alle katten in Amsterdam een chip krijgen. Dat staat in een voorstel van de Partij voor de Die...

Lees verder

Wethouder gaat met retail praten om verbruik draagtasjes terug te dringen

Op woensdag 16 november werd in de raadscommisie BWK het Partij voor de Dieren-voorstel 'Einde gratis draagtas' besproken...

Lees verder