Begroting 2013: het kan dier­vrien­de­lijker


12 oktober 2012

Afgelopen weekend had fractievoorzitterJohnas van Lammeren zich met de begroting opgesloten in een hondenkennel. Gisteren presenteerde hij zijn nieuwe voorstellen om Amsterdam diervriendelijker te maken.

Er is al best wel veel geregeld in Amsterdam voor dieren. De opvang voor vrijlevende dieren wordt bijvoorbeeld fantastisch gedaan door stichting Toevlucht met financiële steun van de gemeente Amsterdam. De opvang van zwerfdieren (die een vermoedelijke eigenaar hebben (gehad)) kan echter wel beter. Met name zwerfreptielen hebben het moeilijk, nu er in Amsterdam geen opvang voor reptielen meer bestaat. Van Lammeren zet zich daarom in voor een structurele oplossing voor deze dieren. Bovendien moet de gemeente de opvang van konijnen, knaagdieren en paarden verbeteren. Dit alles kan bijvoorbeeld door het instellen van kwaliteitseisen.

Van Lammeren wil verder dat Amsterdam geen subsidies meer verstrekt aan organisaties die met bont werken en ook moet de subsidie aan Artis aan randvoorwaarden voldoen. Bovendien maakt Van Lammeren zich sterk voor het behoud van de dierenpolitie en boederijeducatie.

Daarnaast wil hij dat er een adviesraad voor dierenwelzijn naar het voorbeeld van Rotterdam komt. Deze adviesraad kan de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. “De gemeente Amsterdam kan met haar wethouder dierenwelzijn een belangrijke rol innemen om samenwerking tussen hulpverleningsinstanties, dierenwelzijnsorganisaties, dierenartsen, GGD, en huisartsen te bevorderen” aldus Johnas van Lammeren.

De Amsterdamse adviesraad Dierenwelzijn zal bestaan uit onafhankelijke experts op het gebied van dierenwelzijn. De doelstelling van de raad zal zijn om op eigen initiatief advies uit te brengen over alle zaken op stedelijk niveau aangaande dierenwelzijn. Volgens Van Lammeren kan het instellen van een onafhankelijke raad effectief zijn in het het maken van een kwaliteitsslag op het gebied van dierenwelzijn in Amsterdam.

Gerelateerd nieuws

Kosten én baten groen in begroting

De Partij voor de Dieren wil dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten volgend jaar in de begroting komen te sta...

Lees verder

Op de bres voor Boerderijeducatie

De Partij voor de Dieren heeft deze week een motie ingediend om boerderijeducatie in Amsterdam te behouden. Boerderijeducatie...

Lees verder