Kosten én baten groen in begroting


10 oktober 2012

De Partij voor de Dieren wil dat niet alleen de kosten van groen, maar ook de baten volgend jaar in de begroting komen te staan. Dit verzoek heeft de partij vandaag in de vorm van een motie aan het college overhandigd.

Nu lijkt het in de begroting onterecht alsof groen vooral geld kost en weinig oplevert, terwijl verschillende onderzoeken de laatste jaren hebben aangetoond hoe waardevol groen is voor (de inwoners van) een stad. Het lijkt echter vaak moeilijk om die baten in geld uit te drukken. Door middel van de TEEB-methode (The economics of ecosystems and biodiversity) kan de waarde van groen inzichtelijk worden gemaakt en worden gekwantificeerd. Amsterdam was deelnemer aan het project TEEB-stad; een initiatief van het Rijk en tien gemeenten.

In de motie vraagt de Partij voor de Dieren om de TEEB-systematiek toe te passen bij of voorafgaand aan de begroting van 2014.

[plugin news default "groen"]

[plugin vragen gemeente "groen"]

[plugin moties gemeente "groen"]