Begroting 2011


10 november 2010

De Begroting van Gemeente Amsterdam staat dit jaar in het teken van bezuinigingen. De Partij voor de Dieren is voor investeren in tijden van crisis. Investeren in duurzaamheid, mededogen en verantwoordelijkheid. “ In de jaren 30 werd de economische crisis opgevangen door te investeren in het Amsterdamse Bos . Het nieuwe Amsterdamse Bos ligt op onze daken”aldus Johnas van Lammeren (fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam)


Afgelopen weken heeft Partij voor de Dieren zeven amendementen en vijf moties ingediend. Het voorstel om geld uit de reserves te halen en te investeren in groene daken, kreeg in de commissie veel aandacht. Groene daken bieden een goede oplossing voor een duurzaam energiehuishouden. Naar schatting gaat bij gebouwen 30% van de warmte verloren via het dak. Dat terwijl daken het meest eenvoudige te isoleren gedeelte van gebouwen zijn. Groene daken werken isolerend, vangen water op en versterken de biodiversiteit. Bovendien zorgen ze er voor dat daken 20 jaar langer meegaan. Andere investeringen die PvdD goed acht voor Amsterdam zijn: zonnepanelen en isoleren van de bestaande woningen van Amsterdam.


Verder moet de subsidie regeling voor de dierenopvangcentra rigoureus worden omgegooid. Tegenwoordig wordt de wettelijke verplichting van dierenopvang berekend in een subsidieverordening. Dit moet volgens de PvdD veranderen naar berekening per opgevangen dier volgens het algemeen geaccepteerde rekenmodel van de Dierenbescherming. Daarnaast vindt de fractie dat het geld dat nu naar Artis gaat, voortaan niet zonder oormerk uit gegeven kan worden. Artis mag niet meer groeien in aantal dieren of in diersoorten. Ook heeft de Partij voor de Dieren een amendement in gediend, om geld vrij te maken voor BOA’s ( Buitengewoon opsporingsambtenaar aka Animal Cops) zoals in het collegeakkoord staat.
Ondanks alle bezuinigingen heeft de Partij voor de Dieren nog wat opmerkelijke uitgaven gevonden. Zo wordt het promotie budget van Holland Casino voor €123.070,- gesubsidieerd. Geld dat eigenlijk direct naar de Nederlandse staat wordt doorgesluisd. Dit promotie budget moet volgens de fractie worden ingezet om de geplande tekorten op het Amsterdamse Bos te verkleinen. Partij voor de Dieren zet “Alles op Groen” in. En alles op groen inzetten betekent ook, dat gemeente Amsterdam werk gaat maken van haar eigen doelstellingen om in 2025 minstens 40% minder Co2 uit te stoten tov 1990. Op nog geen enkel programma in Amsterdam is stabilisatie in zicht is (stabilisatie door stagnatie in de groei als gevolg van de crisis daargelaten), laat staan een reductie. C02 reductie kan op een relatief eenvoudige en goedkope manier behaald worden; namelijk door de introductie van een Veggie day! Steden zoals San Fransico en Gent gingen Amsterdam al voor. De tijd is aangebroken dat Amsterdam eindelijk een Veggie day introduceert. Deze Campagne moet voor de hele stad gepromoot worden. Het geld om deze campagne te betalen moet volgens de PvdD komen van de subsidie, die nu naar het promoten van koosjere maaltijden gaat. PvdD is tegen deze subsidie omdat vaak om onverdoofd geslacht vlees gaat.


Naast het promoten van een Veggie day voor Co2 reductie, moet de stad ook een belasting heffen op vervuilende twee takt motoren. Zo werkt de partij voor de Dieren op alle mogelijke manieren aan een schone, duurzame en diervriendelijke stad, die Amsterdam behoort te zijn.

[plugin news default "begroting 2014"]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren ondergronds in Dialoog

De Partij voor de Dieren Amsterdam is donderdagavond 4 november ondergronds gegaan, en wel ‘en public’ in metrostation Waterl...

Lees verder

Stem op Johnas als meest sexy vegetariër!

Dit jaar is ons Amsterdamse gemeenteraadslid Johnas van Lammeren door Wakker Dier genomineerd als meest sexy vegetariër. W...

Lees verder