Amster­dammers willen ook taks op twee-takt motoren


25 oktober 2010

Amsterdammers zijn het eens met de Partij voor de Dieren. Vorige week deed Johnas van Lammeren een voorstel om belasting te heffen op twee-takt motoren. Dit heeft het Parool opgepakt ( zie onderstaande nieuwsbericht). Zij heeft de Amsterdammers, de volgende stelling voorgelegd: “Er moet een forse extra heffing komen op vervuilende tweetaktscooters “. Op de stelling dat er een extra heffing moet komen voor vervuilende tweetaktscooters reageerde maar liefst 82% van de Paroollezers positief.

Het Parool verslaat:


Amsterdamse eigenaren van brommers, scooters en boten met een tweetaktmotor moeten extra belasting betalen, vind de Partij voor de Dieren. Ze dient volgende week daartoe in de gemeenteraad een voorstel in. De vervuiling door tweetaktmotoren moet harder worden aangepakt, vindt fractieleider Johnas van Lammeren.


De 'tweetakttaks' moet in plaats komen van de geplande verhoging van het binnenhavengeld van honderd tot 180 euro. Van Lammeren wil dat de vervuiler betaalt.


De Fietsersbond omschrijft tweetaktmotoren als 'ware ultrafijnstofkanonnen'. Deze motoren vervuilen extra doordat de smeerolie door de benzine wordt gemengd en deels verbrand via de uitlaat in de lucht komt. Frank Borgman van de Fietsersbond: ''Een vrachtwagen stoot per seconde ongeveer dertigduizend deeltjes per kubieke centimeter uit, een scooter 35.000 duizend deeltjes.''


De tweetaktmotoren liggen al langer onder vuur. Eind vorig jaar stelde GroenLinks in Amsterdam samen met garagevereniging Bovag tevergeefs een sloopregeling voor tweetaktbrommers voor. GroenLinks en Bovag haalden een onderzoek van TNO aan waaruit bleek dat de bijdrage van brommers aan de verslechtering van de luchtkwaliteit weliswaar beperkt is, maar dat de uitstoot van schadelijke stoffen lokaal zeer hoog is. (HET PAROOL)

[plugin news default "lucht"]

Gerelateerd nieuws

Verslag van Gemeentedag met vragenlijst en antwoorden

Zaterdag 9 oktober vulde het Amsterdamse Stadhuis aan de Amstel zich met vrolijke Amsterdammers. Voor de achttiende keer w...

Lees verder

D66 en PvdD voor vrije openingstijden in Amsterdam

Amsterdam heeft een nieuwe impuls nodig voor haar nachtleven! Vrije openingstijden zorgen voor een bruisend, maar ook control...

Lees verder