Amsterdam spreekt zich uit tegen scha­liegas


16 mei 2013

De Amsterdamse gemeenteraad heeft zich vandaag uitgesproken tegen de winning van schaliegas. De raad stemde in met een motie van de Partij voor de Dieren en GroenLinks die hierom vroeg. Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “Het spande erom, maar dit is een overwinning voor het klimaat.”

De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp schaliegas in september vorig jaar voor het eerst geagendeerd, toen wethouder Van Poelgeest (GroenLinks) in een brief aan de raad had laten weten geen noodzaak te zien zich verder in schaliegas te verdiepen. Terreinen in Oost en Zuid-Oost waren aangemerkt als mogelijke wingebieden. De wethouder achtte de kans dat daar ooit schaliegaswinning zou plaatsvinden klein.

De motie kreeg brede steun. Alleen VVD, CDA en Trots stemden tegen. Johnas van Lammeren “Amsterdam spreekt zich uit tegen schaliegas. De raad is onder de huidige omstandigheden tegen (proef)boringen naar schaliegas. Dat is een belangrijk statement, want met de winning van schaliegas zijn veel risico’s voor het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid van ons drinkwater gemoeid. Het is niet voor niets dat grote drinkwaterbedrijven en bierbrouwers als Grolsch en Heineken zich hebben uitgesproken tegen schaliegaswinning.”

[plugin news default "schaliegas"]

[plugin vragen null "schaliegas"]

[plugin moties null "schaliegas"]

Gerelateerd nieuws

Adviesraad Dierenwelzijn dankzij PvdD

Amsterdam heeft nu dankzij een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren een Adviesraad Dierenwelzijn. In Amsterdam z...

Lees verder

Actie tegen Monsanto, Amsterdam gentechvrij!

Aanstaande zaterdag, 25 mei, vinden in de hele wereld protesten plaats onder de noemer March Against Monsanto. Monsanto is mo...

Lees verder