Amsterdam moet zich uitspreken voor 100km/u op A2


19 november 2015

De gemeente Amsterdam moet zich uitspreken voor een maximumsnelheid van 100 km per uur op de A2. Een initiatiefvoorstel dat de Partij voor de Dieren vandaag indient dwingt het college een standpunt over het plankgasplan in te nemen. Het verhogen van de maximumsnelheid naar 130 kilometer per uur op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is slecht voor de luchtkwaliteit en schadelijk voor de gezondheid van Amsterdammers.

Jaarlijks gaan er naar schatting zo’n duizend Amsterdammers vroegtijdig dood aan de gevolgen van luchtvervuiling. De Partij voor de Dieren zet zich in Amsterdam in voor schonere lucht maar moet constateren dat het college hier te weinig aan doet. Het stadsbestuur wil dat de lucht in Amsterdam gezond wordt maar heeft zich nog niet verzet tegen de plannen voor snelheidsverhoging op de A2. De Partij voor de Dieren Amsterdam roept het college op om richting de regering en de Tweede Kamer het signaal af te geven dat een verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 130 km per uur onwenselijk is. Provinciale Staten van Utrecht heeft zich deze maand ook al uitgesproken tegen de snelheidsverhoging op de A2.

Ook vanuit oogpunt van verkeersveiligheid is het onverstandig de snelheid te verhogen, omdat de kans op ernstig letsel bij een ongeluk toeneemt met een hogere snelheid. Deze week is bekend geworden dat het aantal ernstig verkeersgewonden van 18.800 in 2013 is gestegen naar 20.700 in 2014.

Raadslid Johnas van Lammeren: “Een verhoging van de maximumsnelheid zorgt voor meer vuile lucht, meer verkeersdoden en meer CO2-uitstoot, en dat allemaal voor 2 minuten minder reistijd. Berekeningen wijzen erop dat het personenverkeer zo'n 46 procent meer stikstofdioxide (NO2) per kilometer uitstoot wanneer de maximumsnelheid van 100 naar 130 km per uur verhoogd wordt. Daarnaast komt er meer roet en ander fijnstof in de lucht. Dit is schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. We moeten voorkomen dat bewoners van Amsterdam Zuidoost en andere gemeenten langs de A2 meer vuile lucht moeten inademen.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onlangs aangeraden de maximumsnelheid te verlagen om de klimaatdoelstellingen te halen. Het is dan ook merkwaardig dat op steeds meer trajecten de maximumsnelheid verhoogd wordt, wat juist voor extra CO2-uitstoot zorgt.

Lees het initiatiefvoorstel hier.

Gerelateerd nieuws

Gemeente Amsterdam brengt bio-bloementeelt in plotselinge stroomversnelling

De biologische bloementeelt wordt in een stroomversnelling gebracht op initiatief van de Partij voor de Dieren. Voortaan zull...

Lees verder

Verzet tegen verdwijning groen in Noord

Door bouwplannen in Amsterdam Noord zal een stuk groen met 55 bomen verdwijnen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het plann...

Lees verder