Amsterdam krijgt sneller schone rondvaart


15 maart 2012

De motoren van rondvaartboten op de Amsterdamse grachten zullen dankzij de Partij voor de Dieren en Red Amsterdam sneller worden verschoond. Gisteravond dienden beide partijen tijdens de gemeenteraad een amendement in om de subsidieverordening voor schonere rondvaart aan te scherpen. Dit amendement werd unaniem aangenomen.

De subsidie om de Amsterdamse rondvaartbranche te verschonen is niet nieuw; deze bestaat al sinds 2011. De regelgeving omtrent de subsidie, die bedoeld is om de luchtkwaliteit te verbeteren, werd gisteren in de gemeenteraad besproken.

Volgens de Partij voor de Dieren en Red Amsterdam moeten regels voor rondvaartboten even strikt zijn als voor gemotoriseerd vervoer op de wegen. Dankzij het aangenomen amendement gelden nu dezelfde regels voor rondvaartboten als voor vervoer over de weg.

[plugin news default "boot"]

[plugin vragen null "boot"]

[plugin moties null "boot"]