Amsterdam is klaar met ganzen­ver­gas­singen


21 mei 2014

Op initiatief van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Amsterdam zorgen voor strenge handhaving bij de ganzenvergassingen die op dit moment plaatsvinden binnen de stadsgrenzen. Ook gaat de gemeente opnieuw met convenantpartners in gesprek om te zoeken naar diervriendelijke oplossingen die bovendien veiliger zijn voor de luchtvaart.

De Partij voor de Dieren betwijfelt of uitvoerende partij Duke Faunabeheer beschikt over alle papieren die nodig zijn om de ganzen te mogen doden. Daarom diende fractievoorzitter Johnas van Lammeren een motie in die vraagt om handhavers te sturen naar de plaatsen waar de vergassingen plaatsvinden. De gehele gemeenteraad steunde de motie. Ook een motie die vraagt om nieuw onderzoek naar luchtverkeersveilige en diervriendelijke maatregelen in samenspraak met de convenantpartners werd door de gehele gemeenteraad aanvaard.

Johnas van Lammeren: ‘Er worden nu voor het derde jaar op rij tienduizenden ganzen vergast, nota bene: zonder dat is aangetoond dat dit de luchtverkeersveiligheid ten goede komt. Dat moet stoppen. We dweilen met de kraan open; enerzijds door ganzen naar Schiphol te lokken door planten te telen waar ganzen gek op zijn, en anderzijds door diezelfde ganzen op megaschaal te doden in de wijde omgeving. We moeten nu kiezen voor veiligheid en een totaalpakket van diervriendelijke, bewezen effectieve maatregelen in werking stellen. Ik ben blij dat de wethouder en de hele gemeenteraad dat met de Partij voor de Dieren eens zijn. Amsterdam is klaar met ganzenvergassingen.’

Filmpje van eerdere ganzenvergassing in Waterland (2012)
Filmpje van Ganzenbescherming Nederland met ruwe beelden ganzenvergassing Waterland (2012)

[plugin news default "dierplaag"]
[plugin vragen gemeente "dierplaag"]
[plugin moties gemeente "dierplaag"]

Dossier overlast door dieren