Amsterdam alsnog tegen komst Landal bunga­lowpark bij Fort benoorden Spaarndam


19 december 2012

De Partij voor de Dieren Amsterdam is verheugd dat Amsterdam zich uitgesproken heeft tegen de ontwikkeling van een bungalowpark bij Fort Benoorden in Spaarndam.

Duo-raadslid Lammert van Raan: ‘We zijn heel blij met het standpunt dat het college heeft ingenomen en we zijn ook verheugd dat wethouder Freek Ossel dit standpunt heeft uitgedragen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van recreatieschap Spaarnwoude waar hij namens Amsterdam zitting in heeft.’

De Partij voor de Dieren Amsterdam heeft zich vanaf het begin verzet tegen het bungalowpark. Esbi Bouw wil voor Landal Greenparks een park met 83 bungalows op het terrein rondom Fort Benoorden bouwen. De bungalows zouden het recreatieschap jaarlijks inkomsten opleveren, via de uitgifte van de grond aan projectontwikkelaar Esbi Bouw.

Wanneer het plan doorgang zou vinden, zou het bungalowpark echter deels in de ecologische hoofdstructuur worden gebouwd. De Partij voor de Dieren vindt dit onacceptabel. Daarnaast ontbreekt maatschappelijk draagvlak voor de bouw van de vakantiewoningen bijna geheel en zou de verkeersproblematiek in Spaarndam toenemen. Tot slot bleek de verwachte financiële opbrengst voor het recreatieschap sterk tegen te vallen. Het recreatieschap kampt met financiële moeilijkheden en heeft de komende jaren nieuwe bronnen van inkomsten nodig.

De gemeente Amsterdam heeft zich aanvankelijk opgesteld als voorstander van het bouwproject. Na druk van onder meer de Partij voor de Dieren stelde wethouder Ossel in zijn rol als algemeen bestuurslid van het recreatieschap, aanvullende eisen aan het plan. Het recreatieschap en Esbi Bouw hebben toen de kans gekregen het plan te verbeteren. In de optiek van het Amsterdamse college zijn beide partijen hier echter onvoldoende in geslaagd. Daarom heeft het college nu aangegeven tegen verdere doorontwikkeling van het plan te zijn.

Doordat Amsterdam zijn standpunt gewijzigd heeft, staken de stemmen in het recreatieschap en is het besluit aangehouden. “Wij gaan ervan uit en we hopen dat dit zal betekenen dat het plan geen doorgang zal vinden. Begin 2013 komt er meer duidelijkheid”, aldus Van Raan.

Stichting Natuurbehoud Fort Benoorden Spaarndam verslaat

[plugin news default "benoorden"]

[plugin vragen gemeente "benoorden"]

[plugin moties gemeente "benoorden"]

Gerelateerd nieuws

Structurele opvang dakloze hondenbezitters tijdens winterkoude

In reguliere opvangplaatsen is het vaak niet toegestaan om een hond mee te nemen. Dat was een probleem voor Amsterdamse daklo...

Lees verder

Nederlands unicum: bont opgenomen als weigeringsgrond voor Amsterdamse subsidies

Subsidieaanvragen in Amsterdam worden vanaf 2013 gecontroleerd op het gebruik en/of verkoop van bont. Dankzij een amendement ...

Lees verder