Afschot dreigt voor damherten buiten AWD


9 juli 2012

De provincie Noord-Holland bereidt een ontheffing voor om damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te kunnen afschieten. Ze organiseert over deze omstreden maatregel een openbare informatiebijeenkomst op woensdag 11 juli, van 19.00 tot 21.00 uur in Het Oude Dorpshuis in Bloemendaal. Wij roepen alle geïnteresseerden op om naar de bijeenkomst te komen en hun stem te laten horen.

De damherten in Noord- en Zuid-Holland worden al langer bedreigd met afschot. De provincie Noord-Holland wil al jaren damherten doodschieten in de AWD, omdat dit de verkeersveiligheid ten goede zou komen en omdat omwonenden last hebben van damherten die op de bloemen in hun tuin afkomen. Volgens de Partij voor de Dieren is het verkeer beter gediend met goede hekken langs de wegen dan met het uitdunnen van de populatie en kunnen ook bewoners hun tuinen beschermen door middel van een hek wanneer zij de aanwezigheid van herten als storend ervaren.

De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar, mede dankzij de Partij voor de Dieren, besloten om in te zetten op het neerzetten van damhertwerende hekken en wildroosters alvorens te overwegen om afschot in de AWD toe te staan. De ontheffing die nu door de provincie in de maak is gaat niet over herten in de AWD maar daarbuiten. Het is nog niet bekend hoeveel damherten de provincie wil afschieten. De Partij voor de Dieren-fracties Noord-Holland en Amsterdam onderzoeken nu in hoeverre de hekken en roosters echt zijn geplaatst en wat de mogelijkheden zijn om afschot tegen te gaan.

TIjdens de informatiebijeenkomst zijn CDA-gedeputeerde Jaap Bond van Provinciale Staten Noord-Holland aanwezig voor de beantwoording van vragen, alsmede wethouder Schep van de gemeente Bloemendaal en de Funabeheereenheid. Ook zullen er vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming aanwezig zijn.

Laat nu al je stem horen over het afschieten van damherten via een poll van het Haarlems Dagblad.

[plugin news default "damherten"]

[plugin vragen gemeente "damherten"]

[plugin moties gemeente "damherten"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Amsterdam mist klimaatambitie

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren is nog steeds fel tegen het toestaan van terrasverwarming in Amsterdam. “...

Lees verder

Beperkte positieflijst hard nodig

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Esther Ouwehand die vraagt om een beperkte positieflijst voor h...

Lees verder