Beperkte posi­tief­lijst hard nodig


10 juli 2012

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van Esther Ouwehand die vraagt om een beperkte positieflijst voor het houden van dieren, die moet voldoen aan strenge criteria. In antwoord op eerdere vragen van de Partij voor de Dieren was staatssecretaris Bleker al aan de slag gegaan met een positieflijst voor alleen zoogdieren. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat de lijst voor alle soorten dieren moet gelden. Hierbij dienen de domesticatie en natuurlijke behoeften van ieder dier dienen centraal te staan. Een beperkte positieflijst voor alle dieren komt nu dichterbij.

Het is vandaag de dag echter legaal in Nederland om vrijwel ieder dier te houden. Niet alle dieren zijn echter geschikt om als huisdier te houden vanuit het oogpunt van dierenwelzijn, de volksgezondheid en de inheemse flora en fauna.

Hoe belangrijk zo’n positieflijst is, bleek de afgelopen tijd toen een kangoeroe moest worden doodgeschoten op de A27 omdat deze langs de weg liep en toen deze week in Hoofddorp een vondst werd gedaan van 24 exotische dieren. De dieren in Hoofddorp werden door een man verstopt in een woning om later te worden verhandeld. In de woning woonden ook zijn zwangere vrouw en een kind van 1 jaar. Onder de 24 dieren bevonden zich een groene mumba, een zwarte weduwe en een vioolspin.

Johnas van Lammeren, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Amsterdam: 'Het houden van deze dieren is in Nederland niet verboden. Dat is opmerkelijk en daar moet verandering in komen. Onze Tweede Kamer-fractie heeft fantastisch werk verricht. Met een positieflijst voor alle dieren zal het dierenwelzijn in Nederland veel beter geborgd kunnen worden. Jammer dat GroenLinks en D66 de motie die vraagt om beperkingen te stellen aan de verkooppunten van dieren, zoals op internet en in tuincentra, niet steunden. Maar gelukkig staat de regering er wel achter.'

Ook in Amsterdam worden reptielen gehouden. De Dierenambulance haalt in Amsterdam zo’n zestig reptielen per jaar op. De reptielenopvang in de regio kampt al een tijd met financiële problemen.

[plugin news default "dierenwelzijn"]

[plugin vragen null "dierenwelzijn"]

[plugin moties null "dierenwelzijn"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Afschot dreigt voor damherten buiten AWD

De provincie Noord-Holland bereidt een ontheffing voor om damherten buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) te kunnen ...

Lees verder

Vrijwilligers gezocht!

De werkgroep Amsterdam van de Partij voor de Dieren is dringend op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen met de campagne v...

Lees verder