Actu­a­liteit begroting Dieren­am­bu­lance


11 juni 2013

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft via een actualiteit tijdens de raadsvergadering het korten van de Dierenambulance op de agenda gezet voor de volgende JIF commissie op 26 juni. De wethouder is, in tegenstelling tot het begrote bedrag van €470.000 van dit jaar namelijk van plan de Dierenambulance te korten met ongeveer €100.000 en nog eens €100.000 volgend jaar.

De Partij voor de Dieren is het hier niet mee eens. Eerder stelde zij al schriftelijke vragen over deze op handen zijnde korting. Uit antwoorden op deze vragen blijkt dat de wethouder denkt dat de korting geen negatieve gevolgen heeft voor het functioneren van de Dierenambulance.

De Partij voor de Dieren vindt de korting onterecht. Het is onduidelijk hoe de kosten voor de te betalen ritprijs zijn berekend en of dat inderdaad voldoende is voor de dienstverlening van de Dierenambulance. De Dierenambulance heeft inmiddels zelf al aangegeven niet in staat te zin om dezelfde diensten te kunnen leveren met deze korting.

Bovendien vindt Johnas van Lammeren het niet de taak van de wethouder om te zomaar te korten op begrote posten. Tijdens de bespreking van de voorwaarde voor de algemene subsidieverordening kwam de verderling tussen de taken van de raad en het college al eerder naar voren. De raad bepaalt via het vastleggen van de verordening de regels en het college voert deze uit. Tijdens deze bespreking is dit principe nogmaals vastgelegd via een motie.

Daarnaast pleitte Van Lammeren tijdens bovengenoemde bespreking voor om de financiële controle rondom subsidies transparanter te maken. Amsterdam geeft namelijk jaarlijks rond de 500 miljoen aan subsidies uit. In de gemeenteraad worden de regels waaraan deze subsidies moeten voldoen vastgesteld. Daarbij ook de manier waarop de financiële controle op de gegeven subsidies gaat plaatsvinden. Wanneer je een subsidie krijgt in Amsterdam, die lager is dan 50 duizend euro en in sommige gevallen zelfs tot 125 duizend euro dan hoef je als subsidieaanvrager niet een overzicht te geven of en waaraan het geld is uitgegeven. Dat betekent dat minimaal 30 miljoen aan subsidies financieel niet gecontroleerd worden en dit bedrag kan oplopen tot 70 miljoen in een jaar. Volgens Van Lammeren behoren alle subsidieaanvragers aan te tonen hoe en waaraan ze hun geld uitgeven.

In het geval van de Dierenambulance lijkt het erop dat de wethouder besluit dat het bedrag naar benenden kan zonder instemming van de raad. Van Lammeren vindt ook dat de raad via het vastleggen van de begroting ook de uitgaven en inkomsten bepaalt en dat het college deze dan hoort uit te voeren. Nu lijkt het erop dat de wethouder het tegenovergestelde doet. En in vergelijking met alle andere subsidieaanvragen, die niet eens hoeven aan te tonen waaraan het geld wordt besteed of dat het besteed wordt, is het opmerkelijk te noemen dat de Dierenambulance wordt gekort. Het geld dat niet naar de Dierenambulance gaat nu naar chipacties voor katten. Dat is natuurlijk een heel goed initiatief, maar het lijkt erop dat de Gemeente Amsterdam liever hulp van een bepaalde groep dieren ontneemt, dan werkelijk in te zetten op dierenwelzijn.

[plugin news default "dierenambulance"]

[plugin vragen null "dierenambulance"]

[plugin moties null "dierenambulance"]

Gerelateerd nieuws

Fotoverslag March against Monsanto Amsterdam

Zaterdag vond in meer dan dertig landen protest plaats tegen zaden- en landbouwgifgigant Monsanto. De Partij voor de Dieren A...

Lees verder

Zonne-energie voor Amsterdam!

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de Zonvisie. Hierin zijn de ambities en de concrete doelen van Amsterdam beschreven ten...

Lees verder