Zonne-energie voor Amsterdam!


12 juni 2013

Vanavond spreekt de gemeenteraad over de Zonvisie. Hierin zijn de ambities en de concrete doelen van Amsterdam beschreven ten aanzien van zonne-energie, voor een langere termijn. De Partij voor de Dieren is enthousiast over de visie en dient in dit kader enkele voorstellen in.

Zo wil de Partij voor de Dieren de ambitie verder opschroeven. De ambitie die in de zonvisie staat vinden wij niet ver genoeg gaan. De ontwikkeling van zonnecellen gaat razendsnel en de kosten worden steeds lager. De ambitie van 160 MW in 2020 kan volgens experts worden verdubbeld. Wij willen dat Amsterdam hier dan ook naar gaat streven.

Daarnaast heeft de fractie een voorstel om in uitingen over zonne-energie altijd het belang van groene daken te benoemen. Wij zien graag dat op alle daken zonnecellen liggen, maar daarnaast is het in het kader van klimaatverandering van belang om ook aan waterberging, verkoeling van de lucht en afvang van fijnstof te werken. Zonnecellen hebben bovendien een hoger rendement wanneer ze op een groen dak liggen. Ideaal is een temperatuur onder de 25 graden Celcius. Op zwarte, bitumen (gangbare) daken kan de temperatuur in de zomer echter oplopen tot wel 60 à 80 graden. Het rendement van een zonnepaneel wordt gemiddeld met 6% verhoogd wanneer dit op een groen dak is gemonteerd.

Ook hebben we een motie gemaakt die de wethouder verzoekt om met Schiphol in gesprek te blijven over de verdere uitrol van zonne-energie op Schiphol. De gemeente Amsterdam is immers voor 20% aandeelhouder van de Schiphol Group. Zonne-energie is voor Schiphol van belang om een duurzamere luchthaven te worden en Schiphol heeft al een pilot lopen met grootschalige zonne-energieopwekking. Behalve voor duurzaamheid kunnen zonnepanelen ook een gunstige invloed hebben op de ganzenproblematiek. De weiden op en rond de luchthaven trekken grote vogels zoals ganzen aan en deze worden regelmatig gedood omwille van de veiligheid. Omvorming tot zonneweides kan bijdragen aan een diervriendelijke oplossing.

Tot slot vragen wij de wethouder om een prijs uit te reiken voor een zonnekunstwerk, dat wij SOL-ART noemen. De Partij voor de Dieren Amsterdam gelooft in de stimulerende kracht van icoonprojecten en de samenwerking tussen de innovatieve sector en kunstenaars. Een goed creatief ontwerp kan bovendien Amsterdam op de kaart zetten als zonnestad.

[plugin news default "zon"]

[plugin vragen null "zon"]

[plugin moties null "zon"]

Gerelateerd nieuws

Actualiteit begroting Dierenambulance

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren heeft via een actualiteit tijdens de raadsvergadering het korten van de Dierenambulance...

Lees verder

Stop nu met het gebruik van Roundup! Roundup aangetroffen in urine

‘Stop nu met het gebruik van Roundup’, dat is de oproep van de Partij voor de Dieren Amsterdam aan stadsdeel Zuid. Onderzoek ...

Lees verder