Actie werkgroep Amsterdam en Dieren­be­scherming tegen levende kerststal


24 november 2010

Afgelopen weken hebben Werkgroep Amsterdam en Dierenbescherming Amsterdam actie gevoerd om levende kerststallen uit de stad te weren. Tirza Elias, voorzitter van de werkgroep heeft alle stadsdelen afgebeld om een inventarisatie van de aangevraagde vergunningen voor levende kerststallen te maken. In reactie daarop heeft ze aan alle stadsdelen (stadsdeel Centrum buiten beschouwing gelaten, want zij hebben het beleid dat levende dieren niet mogen worden gebruikt voor amusement) gevraagd elke aanvraag kritisch te bekijken. Daarnaast heeft ze waar mogelijk een zienswijze ingediend.

Dierenbescherming Amsterdam heeft aan alle stadsdelen een brief gestuurd, waarin ze haar zorgen uit over het welzijn en veiligheid van levende dieren in kerststallen. Ze roept hierin de stadsdelen op, om alleen vergunning te verlenen indien er geen levende dieren worden gebruikt. Dieren in levende kerststallen worden vaak in provisorische en zeer beperkt onderkomen ondergebracht. Deze tijdelijke huisvesting voldoet niet aan de minimale normen die voor de dieren noodzakelijk zijn. Omdat de dieren de hele dag in een zeer beperkte ruimte staan, kunnen ze geen natuurlijk gedrag vertonen. Daarnaast worden ze blootgesteld aan allerlei stressfactoren zoals muziek, veel mensen, drukte en lawaai. Bovendien worden deze dieren door commerciële verhuurders dag in dag uit in veewagens door het hele land vervoerd, waarbij de dieren vaak lange tijd onderweg zijn, om dan voor slechts enkele uren in een kerststal te moeten staan, aldus de werkgroep en de Dierenbescherming.

Volgens de werkgroep hebben alle dieren recht op een plaats waar zij zich prettig voelen en hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Dat lukt echt niet in een winkelcentrum ergens in Amsterdam. Zowel de werkgroep als de dierenbescherming pleiten voor alternatieven kerststallen.

De telegraaf verslaat: [hierlink]

Het AD verslaat.

BNR

[plugin news default "vermaak"]

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Stem Johnas: Sexy vleesvervanger op de wallen

Afgelopen vrijdag heeft Johnas van Lammeren, raadslid en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Amsterdam, zichzel...

Lees verder

Amsterdamse Waterleidingduinen, wat zijn de plannen?

Naar aanleiding van de brandbrief van de Dierenbescherming, gestuurd naar de Gemeente Amsterdam en de provincies Noord en Zui...

Lees verder