8000 patiënten dreigen hun huisarts te verliezen


Partij voor de Dieren agendeert met spoed

27 maart 2019

Vijf huisartsen in Amsterdam Zuid luiden de noodklok. Door de stijgende prijzen kunnen de huisartsen de huur van de praktijk niet meer betalen. Een huisarts in Amsterdam Zuid moet zo'n 400 euro per vierkante meter betalen, terwijl de vergoeding van de verzekering 140 euro is. Achtduizend patiënten dreigen hun huisarts kwijt te raken door vastgoedcowboys die maatschappelijke functies de stad uitdrukken.

Zorgverleners behouden voor de stad

Raadslid Jennifer Bloemberg-Issa zet deze onwenselijke situatie met spoed op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening: "De continuïteit van de zorg dreigt in gevaar te komen omdat de huurcontracten van zorgverleners worden opgezegd en het in de huidige vastgoedmarkt niet mogelijk is om nieuwe geschikte locaties te vinden. De Partij voor de Dieren vindt buurtgerichte zorg belangrijk en genoemde ontwikkelingen zeer zorgwekkend. We willen oplossingen bespreken om het uit de stad verdrijven van zorgverleners per direct te stoppen, bijvoorbeeld met bestemmingsplannen of de Wet voorkeursrecht gemeenten."