Gezonder en duurzaam aanbod in school­kan­tines


14 maart 2019

Het college gaat de mogelijkheden onderzoeken om schoolkantines duurzamer, gezonder en diervriendelijker te maken. Dit naar aanleiding van een voorstel van PvdD-raadslid Jennifer Bloemberg. Hiermee wordt voldaan aan de wens van veel jongeren en aan de gezondheids- en duurzaamheidsdoelen van de gemeente Amsterdam.

“De jongeren van deze tijd vinden het klimaat belangrijk, kijk maar naar de klimaatspijbelaars. Een gezond en duurzaam voedselaanbod op scholen sluit hier goed bij aan” legt Bloemberg uit. “We kijken uit naar de uitwerking van het college en zullen erop aandringen om het aanbod vooral plantaardiger te maken, aangezien dit de uitstoot van de voedselproductie tot 73% kan verminderen.”

Daarnaast werd nog een motie van Bloemberg aangenomen die het college verzoekt om meer schooltuinen dichtbij scholen te realiseren, die niet ten koste gaan van bestaande natuur. Hierdoor worden mogelijke belemmeringen voor schooltuinwerk weggenomen.