Voor­jaarsnota 2019 (scholen in fijn­stof­zones in kaart brengen)


13 juni 2019

Motie van het Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (scholen in fijnstofzones in kaart brengen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen blootstelling aan verkeersgerelateerd fijnstof en de ontwikkeling van astma en allergie bij kinderen;
  • er op dit moment volgens de richtlijn gevoelige bestemmingen geen nieuwbouwscholen dichtbij drukke wegen gevestigd mogen worden, maar de al bestaande scholen in de fijnstofgebieden in gebruik blijven.

Overwegende dat:

  • kinderen op alle Amsterdamse scholen recht hebben op schone lucht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • in kaart te brengen welke scholen op een locatie staan waar volgens de lokale richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit geen nieuwe school gevestigd zou mogen worden;
  • een plan op te stellen om deze scholen uiteindelijk op andere locaties te realiseren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen