Voor­jaarsnota 2015 (reiniging openbare ruimte met geld van city­mar­keting)


18 juni 2015

Amendement van het raadslid Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de Voorjaarsnota 2015 (reiniging openbare ruimte met geld van citymarketing).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2015 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 379);

Constaterende dat:
- Het college doelstelling ‘3.3.5 De openbare ruimte is schoon en heel’ wil laten vervallen;
- Er tot nu toe een subsidie van € 4.200.000 wordt besteed aan citymarketing (p. 166 Voorjaarsnota);

Overwegende dat:
- Er steeds vaker klachten zijn over de vervuiling van straten en parken door afval van bezoekers;
- Amsterdam steeds drukker wordt, mede door de toename in het aantal toeristen. Zo hadden de Amsterdamse hotels in 2013 ruim 6 miljoen gasten, het hoogste aantal ooit;
- In 2030 een verdubbeling is voorspeld van het aantal toeristen in Amsterdam;
- Het onnodig is en onwenselijk voor de leefbaarheid van de stad om te investeren in nog meer toerisme, terwijl tegelijkertijd de straten en het openbaar groen wordt vervuild;
- Een schone stad een uitnodigende werking heeft en daarmee ook bijdraagt aan citymarketing;

Besluit:
- Op pagina 166 van de Voorjaarsnota vanaf 2016 jaarlijks € 2 miljoen te onttrekken aan het budget van Amsterdam Marketing en dit te doen toekomen aan beheer en onderhoud van openbaar groen,

door op pagina 152 na de volgende zin:
‘De besparing bedraagt van € 3 miljoen structureel door centralisatie van de zeven verschillende organisatieonderdelen die de openbare ruimte reinigen.’

De volgende zin toe te voegen:
‘We geven een extra impuls aan een schone openbare ruimte door structureel €2 miljoen aan het budget voor stadsreiniging toe te voegen vanaf 2017.’

En de volgende tabel:
Tabel 10 Reiniging openbare ruimte, bedragen in miljoenen

2015 2016 2017 2018 2019
Besparing € 3 € 3 € 3

Als volgt te wijzigen:
Tabel 10 Reiniging openbare ruimte, bedragen in miljoenen
2015 2016 2017 2018 2019
Besparing €0 €0 € 1

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

PvdO, CDA

Tegen

PvdA, VVD, D66, SP

Lees onze andere moties

Kredietbesluit Zuidasdok (fiets- en voetgangerpasseerbaarheid)

Lees verder

Voorjaarsnota 2015 (bezuinigingen op subsidies opheffen met gelden gereserveerd voor EU-voorzitterschap)

Lees verder

    Word actief Doneer