Visie Openbare Ruimte (Groen 2025)


8 juni 2017

Amendement van het lid Van Lammeren inzake de Visie Openbare Ruimte (Groen 2025).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Visie Openbare Ruimte (Gemeenteblad afd. 1, nr. 443).

Constaterende dat:

- In de raadsvergadering van 14 september 2016 bij de behandeling van visiedocument Koers 2025 een motie van de Partij voor de Dieren is aangenomen om ook een visiedocument Groen 2025 op te stellen;
- Het visiedocument Groen 2025 niet is opgenomen in de Schematische weergave van de positionering van de Visie Openbare Ruimte ten opzichte van andere beleidsproducten voor de openbare ruimte.

Besluit:

- Op pagina 13 in de “Schematische weergave van de positionering van de Visie Openbare Ruimte ten opzichte van andere beleidsproducten voor de openbare ruimte” in de tweede rij, rechts van het blauwe vak “Mobiliteitsaanpak” een vak toe te voegen met de tekst “Groen 2025”.

Het lid van de gemeenteraad

Johnas van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

Allepartijen

Tegen

Lees onze andere moties

Beleidskader “1 Amsterdam Heel & Schoon” (ecologisch beheer)

Lees verder

Bevindingen en aanbevelingen bodemonderzoek in zes Amsterdamse stadsparken (bodembescherming en – monitoring verplichten)

Lees verder

    Word actief Doneer