Pacht­over­een­komst Amster­damse hengel­sport­ver­e­niging (visver­gunning intrekken bij over­treding)


30 november 2017

Motie van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (visvergunning intrekken bij overtreding)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie het besluit inzake de conceptpachtovereenkomst met de Amsterdamse Hengelsport Vereniging (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1481).

Constaterende dat:

  • de pachtovereenkomst inclusief bijlagen is voorzien van voorschriften om tijdens de jacht de welzijnsaantasting van vissen zoveel mogelijk te beperken.

Overwegende dat:

  • vissen levende wezens zijn met gevoel en dat zij de dupe zijn van de jacht;
  • het van groot belang is voor de vissen dat de onderwaterjagers zich ten minste houden aan de opgestelde jachtvoorschriften en regels over de directe omgang met vissen;
  • overtreders meteen moeten worden aangepakt om toekomstig vissenleed te voorkomen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • bij constatering van nalatigheid van de regels de visvergunning in te trekken en de overtreder nooit meer een visvergunning in Amsterdam te verlenen.

Het lid van de gemeenteraad,

Johnas van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GroenLinks

Tegen

VVD, D66, SP, PvdA, PvdO, CDA

Lees onze andere moties

Verordening op het lokaal bestuur Amsterdam (advies bij uitgebreide procedures)

Lees verder

Pachtovereenkomst Amsterdamse hengelsportvereniging (verbod weerhaken en meervoudige haak)

Lees verder

    Word actief Doneer