Motie inzake het Warm­teplan Sluis­buurt (inzet op biomassa voorkomen)


19 december 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), inzake het Warmteplan Sluisbuurt (inzet op biomassa voorkomen)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie inzake het Warmteplan Sluisbuurt.

Overwegende dat:

  • de uitstoot van (houtige) biomassa niet wordt meegerekend in de emissiedoelstellingen en hierdoor onterecht kan worden gezien als vergroening van het warmte aanbod;
  • dat wetenschappers van mening zijn dat biomassa een negatieve impact heeft op het klimaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om inzet op biomassa ten alle tijden te voorkomen.


Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, FvD, CDA