Motie inzake het Warm­teplan Sluis­buurt (inzet op biomassa voorkomen)


19 december 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren), inzake het Warmteplan Sluisbuurt (inzet op biomassa voorkomen)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie inzake het Warmteplan Sluisbuurt.

Overwegende dat:

  • de uitstoot van (houtige) biomassa niet wordt meegerekend in de emissiedoelstellingen en hierdoor onterecht kan worden gezien als vergroening van het warmte aanbod;
  • dat wetenschappers van mening zijn dat biomassa een negatieve impact heeft op het klimaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

om inzet op biomassa ten alle tijden te voorkomen.


Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake zorgboerderij de Boterbloem (flora en fauna onderzoek)

Lees verder

Motie inzake het instemmen met de overheveling van de coalitieakkoordmiddelen en de doelenboom. Meer elektrische laadpalen in Amsterdamse parkeergarages.

Lees verder

    Word actief Doneer