Motie inzake het rapport “Grip op Westpoort Warmte” van de reken­kamer en het overnemen van de aanbe­ve­lingen (zonne­pa­nelen meetellen in bere­kening van gelijk­waar­digheid)


19 december 2018

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het rapport “Grip op Westpoort Warmte” van de rekenkamer en het overnemen van de aanbevelingen (zonnepanelen meetellen in berekening van gelijkwaardigheid)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie inzake het rapport “Grip op Westpoort Warmte” van de rekenkamer en het overnemen van de aanbevelingen. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1325)

Overwegende dat:

  • projectontwikkelaars bij het gebruik van een duurzame energiebron als zonnepanelen ook ontheffing van de aansluitplicht zouden moeten krijgen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


  • te onderzoeken wat de standaard rekenwijze van de gemeente zou moeten worden voor het bepalen van gelijkwaardigheid, zoals het laten meetellen van zonnepanelen op het dak in de berekening van gelijkwaardigheid.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake de bestuurlijke reactie op motie nr. 2018-316, inzake meerdere scenario’s voor de Boterbloem ( Lutkemeerpolder onderdeel van de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

Motie inzake zorgboerderij de Boterbloem (flora en fauna onderzoek)

Lees verder

    Word actief Doneer