Motie inzake de finan­ciële jaar­stukken van de recre­a­tie­schappen (lange­ter­mijn­visie zonder verdien­mo­dellen uit evene­menten)


20 juni 2019

Motie van lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Twiske-Waterland, Spaarnwoude, Groengebied Amstelland en instemmen met het indienen van zienswijzen op deze financiële jaarstukken van de drie recreatieschappen (langetermijnvisie zonder verdienmodellen uit evenementen als festivals)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de financiële jaarstukken van de recreatieschappen Twiske-Waterland, Spaarnwoude, Groengebied Amstelland en instemmen met het indienen van zienswijzen op deze financiële jaarstukken van de drie recreatieschappen. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 975)

Constaterende dat:

  • het houden van evenementen zoals festivals een rol spelen in de verdienmodellen van de recreatieschappen.

Overwegende dat:

  • de natuur geen lucratief evenemententerrein mag worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

binnen de recreatieschappen te pleiten voor een op te stellen langetermijnvisie met financiële gezondheid zonder enige verdienmodellen uit evenementen als festivals.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, SP, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, CU, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake vaststellen beleidsnota Deelmobiliteit (Gebied uitbreiden naar de hele stad)

Lees verder

Accentmotie Voorjaarsnota 2019 (geen schooldependances in fijnstoflocaties)

Lees verder

    Word actief Doneer