Accent­motie Voor­jaarsnota 2019 (geen school­de­pen­dances in fijn­stof­lo­caties)


4 juli 2019

Onderwerp

Motie van het lid Bloemberg-Issa inzake de Voorjaarsnota 2019 (geen schooldependances in fijnstoflocaties)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsnota 2019.

Constaterende dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen blootstelling aan verkeersgerelateerd fijnstof en de ontwikkeling van astma en allergie bij kinderen;
  • er op dit moment volgens de richtlijn gevoelige bestemmingen geen nieuwbouwscholen dichtbij drukke wegen gevestigd mogen worden, maar leegstaande bestaande schoolgebouwen op die locaties wel gebruikt mogen worden als dependancelocaties voor scholen met te weinig ruimte.

Overwegende dat:

  • kinderen op alle Amsterdamse scholen recht hebben op schone lucht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • het niet langer toe te staan dat bestaande schoolgebouwen op minder dan 50 meter van een drukke binnenstedelijke weg (een weg waar meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal rijden) aangewezen worden als dependance, dislocatie of verplaatsing van werkzaamheden.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, PvdO, DENK

Tegen

D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake de financiële jaarstukken van de recreatieschappen (langetermijnvisie zonder verdienmodellen uit evenementen)

Lees verder

Motie Voorjaarsnota 2019 (Kinderen niet meer buiten spel)

Lees verder

    Word actief Doneer