Motie inzake tuin­parken perma­nente bescherming bieden


23 december 2021

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling van volkstuinparken in de gemeente Amsterdam en de notitie Aanpak voor ontwikkeling van Amsterdamse volkstuinparken;

Constaterende dat:

– volkstuinparken al honderd jaar de groene parels van Amsterdam zijn;

– in 1971 een permanentverklaring is opgesteld om alle Amsterdamse volkstuinparken te behouden en beschermen;

– Amsterdam in 2021 desondanks toch een tuinpark (volkstuinvereniging de Vrijbuiters) heeft verloren door nalatigheid van de gemeente.

Overwegende dat:

– tuinparken rust bieden aan mens en dier, een rijke biodiversiteit kennen en een belangrijke sociale functie vervullen;

– het hoogwaardige groen van de verschillende tuinparken binnen onze gemeente niet verloren mag gaan.

Spreekt uit:

de wens te hebben om permanente bescherming aan de Amsterdamse tuinparken te willen bieden.

Indiener

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, DENK, JA21, NIDA, VVD, SP